Achtergrond schulden problematiek in de opvang en beschermd wonen

Cliënten van vooral opvanginstellingen maar ook in beschermd wonen hebben vaak problematische schulden. Voor de opvang geldt dat 90% schulden heeft. Levensverhalen van cliënten en professionals tonen dit.

Dit vormt dan ook de aanleiding tot continue aandacht voor schulden en armoede in de instellingen. Juist door kwetsbaarheid leidt het vigerende complexe systeem tot grote financiële problemen. En vervolgens kan men vaak niet bij reguliere schuldhulp terecht. Een goede analyse en vervolgens een adequate aanpak is noodzakelijk. Niet alleen binnen, maar zeker ook buiten de opvang en BW.

Aanleiding

De reguliere schuldhulp is niet toegerust om cliënten in de opvang te helpen. Het blijkt dat men moeilijk om weet te gaan met de meest kwetsbare groepen. Er is een kloof tussen opvang/beschermd wonen en reguliere schuldhulpverlening, en die moet worden gedicht. Een eerste stap in die richting is Eerste Hulp Bij Administratie.

Lees verder

Aanpak van schulden in de opvang

Hoewel de zelfredzaamheid van cliënten in de opvang soms gering is, klagen professionals nogal eens dat er te snel bewindvoering wordt ingezet. Deze maatregel kan immers leiden tot grotere afhankelijkheid van de cliënt in plaats van meer eigen initiatief. Zelf oplossen, met steun van een professional, is eigenlijk de beste weg om te zorgen dat iemand financieel zelfredzaam wordt en niet terugvalt.

Lees verder

Systeemfouten

Hoewel het project Versterking Financiële Zelfredzaamheid gaat over het verbeteren van de financiële educatie van begeleiders in de maatschappelijke opvang, onderkennen we dat op beleidsniveau ook veranderingen doorgevoerd moeten worden. Er zijn kortweg ‘systeemfouten’ die moeten worden hersteld.

Lees verder

Doel

Doel van het project Versterking Financiële Zelfredzaamheid is dat alle (woon)begeleiders een goede financiële basiskennis hebben

Lees verder

Verhalen cliënten

Ex-dakloze Dries doet zijn verhaal:
‘Zakkenrollen hoort niet meer bij het plan’

Lees verder


Ex-verslaafde Martijn ging door een diep dal:
‘Ik verdien mijn eigen geld weer, de schulden zijn weg’

Lees verder


Ex-verslaafde Said (53) krabbelde uit het dal:
‘Ik wil als volwassene worden behandeld’

Lees verder


Ex-dakloze Mohammed over wat goed werkt in de hulpverlening:
‘Behandeld worden als een normaal mens’ 

Lees verder

Ervaringen professionals

Gerrit Klop, team Bemoeizorg van Kwintes:
‘Financiën spelen een rol in elk leefgebied’

Lees verder


Sylvia Wessels, gezinsbegeleider Tussenvoorziening:
‘Een opfriscursus schuldhulpverlening? Heel graag!’

Lees verder


Herman Bisschops, trajectcoördinator nachtopvang Kessler Stichting:
‘Een financiële landkaart zou handig zijn’

Lees verder

Valente is de branchevereniging voor begeleiding, participatie en veilige opvang.

Gratis nieuwsbrief ontvangen van Valente?
Meld je hier aan
Contact

Piet Mondriaanplein 25
Postbus 830, 3800 AV Amersfoort.
033 461 50 29