Aanleiding

De reguliere schuldhulp is niet toegerust om cliënten in de opvang te helpen. Het blijkt dat men moeilijk om weet te gaan met de meest kwetsbare groepen. Er is een kloof tussen opvang/beschermd wonen en reguliere schuldhulpverlening, en die moet worden gedicht. Een eerste stap in die richting is Eerste Hulp Bij Administratie.

Het overgrote deel van de mensen in de maatschappelijke opvang heeft schulden. De schulden zijn vaak hoog, wel € 20.000,- of hoger, met uitschieters tot een ton. Cliënten ervaren hierdoor veel stress, wat hun pogingen om het leven weer op de rails te krijgen ondermijnt. Naast stress kampt een groot deel van de cliënten met laaggeletterdheid, LVB-problematiek en (andere) psychische problemen. 

‘Onze cliënten zijn niet te benijden als het gaat om schuldenproblematiek’

In het kader van ons project “Versterking Financiële Zelfredzaamheid” hebben we een Quick Scan gedaan onder de instellingen om te inventariseren wat er al gedaan wordt aan financiële begeleiding van de cliënten en wat de begeleiders signaleren op dit gebied. Daarop kwam een respons van 60 procent, ook van veel instellingen met Beschermd Wonen-plekken. De uitkomsten van deze Quick Scan gebruiken we als onderbouwing voor de belangenbehartiging: onze cliënten zijn niet te benijden als het gaat om schuldenproblematiek. 

Juist de meest kwetsbare mensen blijken grote schulden op te bouwen. Dit komt door een combinatie van oorzaken, waarbij het systeem van regels en toeslagen in Nederland een discutabele rol speelt. Ook blijkt dat mensen veel te laat terecht komen bij de juiste hulp. Ze worden niet ergens “bij de hand genomen” en er vindt veel te laat signalering plaats. Mensen “zakken door de bodem van het systeem”, raken hun huis kwijt en komen tenslotte bij de opvang. 

In de opvang blijkt vervolgens dat het schuldhulpsysteem niet is ingericht om hen te helpen. Daarom is Federatie Opvang gestart met Eerste Hulp Bij Administratie, waarbij we investeren in kennisverbetering bij (woon)begeleiders, om zo haar cliënten sneller bij te kunnen staan op financieel gebied en te begeleiden richting reguliere schuldhulpverlening. 

Valente is de branchevereniging voor begeleiding, participatie en veilige opvang.

Gratis nieuwsbrief ontvangen van Valente?
Meld je hier aan
Contact

Piet Mondriaanplein 25
Postbus 830, 3800 AV Amersfoort.
033 461 50 29