Ervaringen professionals

Gerrit Klop, team Bemoeizorg van Kwintes:
‘Financiën spelen een rol in elk leefgebied’

Gerrit Klop werkt bij het driekoppige team Bemoeizorg in Veenendaal, gericht op de ambulante begeleiding van zorgmijders. Zij krijgen te maken met mensen die niets hebben: geen DIGID, geen identiteitsbewijs, geen inschrijfadres, geen inkomen, geen zorgverzekering. Gerrit helpt hen bij het regelen van al die zaken. ‘Geldproblemen staan vaak op nummer één bij deze mensen.’  

Zorgmijders zijn mensen die nog niet in aanraking met hulpverlening zijn gekomen en tussen de wal en het schip dreigen te vallen. Ze worden aangemeld door woningbouwverenigingen (i.v.m. huurachterstanden), politie, diensten Werk & Inkomen of wijkteams. Het bemoeizorgteam legt contact, probeert vertrouwen te winnen en een relatie op te bouwen. Als er een vertrouwensbasis is, wordt gezocht naar passende hulpverlening. 

‘Hij durfde zich niet opnieuw aan te melden bij een zorgverzekeraar, bang voor een nieuwe schuld’

Geldproblemen
Gerrit Klop heeft ongeveer 25 cliënttrajecten in zijn portefeuille. ‘Zo’n traject bestaat uit ongeveer twintig contacturen. Daarna moet duidelijk zijn wat de cliënt nodig heeft: of hij heeft meer hulpverlening nodig, of hij is zelfredzaam genoeg. Ons streven is de zorgmijders in zorg te krijgen. Als ze daar eenmaal zijn ondergebracht, heb ik wekelijks contact met hen.’

Gerrit begint altijd met de cliënten te vragen waar ze bij geholpen willen worden, om vervolgens door te vragen op andere leefgebieden. ‘Wat de cliënt als eerste noemt is het belangrijkst - geldproblemen staan vaak op nummer één bij deze mensen. Soms zijn het schulden, soms het ontbreken van een inkomen. Dan bekijken we samen wat precies het probleem is, maken schuldenoverzichten, nemen de post door en scheppen orde in de chaos. De meeste mensen willen wel financiële hulpverlening.’ 

Prettige samenwerking
De samenwerking met de afdeling Budgetbeheer ervaart Gerrit als zeer prettig. Als de cliënt het wil, kan hij in contact worden gebracht met een budgetconsulent. Gerrit: ‘Financiën zijn onderdeel van het traject van de client, die kun je niet buiten beschouwing laten. Ze spelen een rol in elk leefgebied, dus blijf ik altijd wel betrokken.’ Voordeel van de budgetconsulent ten opzichte van beschermingsbewind vindt Gerrit dat het laagdrempeliger is: ‘De cliënten lopen makkelijker binnen en de consulenten zijn goed bereikbaar Het is soms wel lastig dat het vrijwillig is; want je moet de cliënten laten inzien dat sommige beslissingen die ze willen nemen op de lange termijn tegen ze gaan werken. Je hebt natuurlijk geen dwangmiddel, dus je komt soms in vervelende discussies terecht We komen hierbij ook wel eens agressie tegen’ Sommige cliënten blijven hardnekkig hulpverlening weigeren, hoe zeer Gerrit ook zijn best doet hen richting budgetbeheer te bewegen. ‘Soms moeten ze lijdensdruk ervaren, lijden om te kunnen veranderen. Vaak willen ze dan na verloop van tijd toch wel hulp.’

Autonomie
Meestal hoeft het niet zover te komen. Gerrit geeft het voorbeeld van een cliënt met een flinke schuld, die aangeeft dat hij geen financiële hulpverlening wil omdat hij zijn autonomie niet uit handen wil geven. Gerrit: ‘Dat begrijp ik wel. De cliënt heeft al zo weinig houvast in zijn leven en je vraagt hem om het laatste stukje uit handen te geven. Dan wil je wel dat het goed gaat. Omdat hij toch erg geholpen zou zijn met hulp van budgetbeheer, probeer ik dan zijn vertrouwen te winnen door eerst maar eens een vrijblijvend gesprek met een budgetbeheerder te plannen. Meestal komt het dan wel goed.’ Een ander voorbeeld betreft een man die net uit detentie kwam. Gerrit: ‘Hij stond met een vuilniszak vol spullen op straat. Hij mocht bij zijn broer wonen maar had geen inkomen. Zijn financiële situatie was een chaos, hij had overal betalingsregelingen afgesproken. Hij durfde zich niet opnieuw aan te melden bij een zorgverzekeraar, bang voor een nieuwe schuld – hij had immers geen inkomen? Toen heb ik samen met hem een DIGID en een uitkering aangevraagd. Na veel dimdammen kwam er toch een uitkering.’

Opfriscursus
Gerrit heeft geen financiële achtergrond, hij 'doet dus maar wat', zoals hij zelf zegt. Dat pakt tot dusver goed uit voor de cliënt. ‘De cliënt zelf blijft echter verantwoordelijk, ik adviseer hem alleen maar. Ook loop ik wel vaak even binnen bij Budgetbeheer om te sparren, dat helpt zeker.’ Hoewel hij geen ambitie heeft om budgetconsulent te worden, heeft Gerrit wel affiniteit met financiën. ‘Een opfriscursus op het gebied van financiën zou ik zeker op prijs stellen.’

Tip voor verbetering:
Desgevraagd tipt Gerrit het volgende: ‘Geef cliënten een inkomen vanaf moment dat ze het aanvragen. Laat ze niet een maand wachten, want juist in die periode bouwen ze schulden op, bijvoorbeeld bij de zorgverzekering.’

Valente is de branchevereniging voor begeleiding, participatie en veilige opvang.

Gratis nieuwsbrief ontvangen van Valente?
Meld je hier aan
Contact

Piet Mondriaanplein 25
Postbus 830, 3800 AV Amersfoort.
033 461 50 29