Ervaringen professionals

Herman Bisschops, trajectcoördinator nachtopvang Kessler Stichting:
‘Een financiële landkaart zou handig zijn’

Herman Bisschops werkt als trajectcoördinator bij de nachtopvang van de Haagse Kessler Stichting. Bijna alle cliënten die hij voor zich krijgt hebben (grote) schulden. Over betaalachterstanden bij woningbouw en zorgverzekeraars praat hij al niet eens meer. ‘Dat is al bijna “gewoon” geworden.’

De nachtopvang van de Kessler Stichting aan de De la Reyweg in Den Haag beschikt over 105 bedden. Samen met een collega begeleidt Herman Bisschops alle nachtopvangcliënten. ‘Als mensen vier dagen in de opvang zitten, zijn ze een beetje geacclimatiseerd en tot rust gekomen. Pas dan hebben ik of mijn collega een gesprek met hen waarin we de problematiek ontrafelen en samen met hen een vervolgplan maken.’ Er wordt dan gekeken welke hulp er nodig is en of er doorverwezen moet worden, vaak wordt er alleen een schuldenoverzicht of budgetplaatje gemaakt. Herman: ‘Het zou handig zijn om daar  standaardmodellen voor beschikbaar te hebben in de nachtopvang. Dat maakt het invullen een stuk makkelijker.’ 

Grote schulden
Bijna alle mensen die Herman spreekt hebben forse schulden, gemiddeld ongeveer € 26.000 per persoon. Herman: ‘Iemand komt hier na een huisuitzetting en denkt dat hij alleen een huurschuld heeft. Dan hoort-ie van mij dat daar incasso-, ontruimings- en schoonmaakkosten bijkomen – dat loopt soms op tot wel € 8.000. Dat komt er dan allemaal bij. Zulk nieuws werkt erg demotiverend.’ In dit kader heeft de Kessler Stichting het Centraal Coördinatie Punt daklozen (CCP) gesuggereerd de daklozen beter te informeren over wat er gebeurt als ze zich melden. ‘Ze moeten weten dat ze financiële ondersteuning krijgen vanaf het moment dat ze zich melden, om erger te voorkomen.’ Over betalingsachterstanden bij zorgverzekeraars, woningbouw en dergelijke praat Herman al niet eens meer: ‘Dat is al bijna “gewoon” geworden.’ 

Competentiegericht Werken
Veel mensen willen geen hulp bij hun financiën, hoort Herman, zij willen gewoon een huis. Maar als je doorvraagt, kom je erachter dat ze wel degelijk hulp willen. De Kessler Stichting hanteert daarvoor de methode Competentiegericht Werken. Herman: ‘In die methodiek benadruk je vooral wat wél goed gaat. Op welk financieel gebied is men sterk, waar zitten de competenties? Als je daar op inzoomt gaat men praten: “Vroeger lukte het me wel, toen had ik mijn administratie prima op orde. Totdat ik de post niet meer openmaakte, toen ging alles mis”.’

Samenwerking
Een ander aandachtspunt volgens Herman is de uiteenlopende timing die de verschillende schuldeisers hanteren bij het innen van geld. ‘Ik hoor vaak cliënten roepen dat ze wel wilden betalen, maar dat hun salaris op was op het moment dat de rekening in de bus viel. Dat loopt nogal eens uit elkaar in de tijd. Het lijkt me veel handiger dat alle vaste lasten kort na ontvangst van het salaris worden geïnd. Daar zou wellicht wat betere onderlinge afstemming tussen verzekeraars, energiemaatschappijen en andere betrokkenen kunnen plaatsvinden.’ Er is volgens Herman ook vaak onbegrip bij de cliënt: ‘Ze weten dat ik in de schulden zit en niet kan betalen, en toch gaan ze door met brieven sturen! Het zou een goed idee zijn om bij incassobureaus speciale mensen aan te wijzen die deze doelgroep kunnen begeleiden.’

Findien
In Den Haag maken 600 mensen gebruik van budgetbeheer van de gemeente, alleen mensen die nog zelfredzaam genoeg zijn komen hiervoor in aanmerking. Voor wie dat niet geldt, is er de Kessler Stichting, die op haar beurt weer samenwerkt met de Haagse budgetbeheerder Findien. Herman: ‘Zij zijn geen bewindvoerders, maar verzorgen de betalingen van vaste lasten. Zo nodig leiden ze cliënten toe naar schuldhulpverlening.’ Findien voorziet duidelijk in een behoefte: in een paar jaar tijd zijn ze gegroeid van twee naar zeven medewerkers. 

Tips van Herman
Vanuit zijn Haagse praktijk heeft Herman wel de nodige tips voor verbetering. ‘Ondersteuners moeten eerst toestemming krijgen om dingen te doen voor de cliënt. Ze mogen geen betalingsregeling treffen en worden ook niet getraind op zulke dienstverlening.  Het zou handig zijn als we daar wel voor worden getraind.’ Verder zou het volgens hem ook zeer prettig zijn als hem werd geleerd hoe hij kan uitleggen aan cliënten welke bevoegdheden schuldeisers hebben, welke schuld het beste als eerste kan worden afgelost enzovoort. ‘En het zou helemaal handig zijn als er een ‘financiële landkaart’ kwam, waarop je in één oogopslag ziet waar je moet zijn met welke vragen.’

Zijn tip voor gemeentemedewerkers: ‘Kijk goed wie er tegenover je zit, leef je in. De één kan het goed zelf, de ander niet. Iemand met LVB moet een ander traject in dan iemand zonder LVB. En de gemeente Den Haag zegt: “Eerst wonen, dan werken”, maar ik denk dat die twee prima samen kunnen gaan.’

Valente is de branchevereniging voor begeleiding, participatie en veilige opvang.

Gratis nieuwsbrief ontvangen van Valente?
Meld je hier aan
Contact

Piet Mondriaanplein 25
Postbus 830, 3800 AV Amersfoort.
033 461 50 29