Systeemfouten

Hoewel het project Versterking Financiële Zelfredzaamheid gaat over het verbeteren van de financiële educatie van begeleiders in de maatschappelijke opvang, onderkennen we dat op beleidsniveau ook veranderingen doorgevoerd moeten worden. Er zijn kortweg ‘systeemfouten’ die moeten worden hersteld.

Het huidige systeem zit zo in elkaar dat mensen met een gering inkomen al snel in de schulden raken en dat die vervolgens heel snel oplopen. Denk aan het toeslagenstelsel van de Belastingdienst, de bronheffing of de kostendelersnorm. Het is dus van groot belang dat financiële problemen tijdig onderkend worden. Mensen komen met (hulp)vragen bij verschillende organisaties, zoals sociale wijk- of buurtteams of de sociale dienst. Wij drukken deze instanties op het hart deze gelegenheid te baat te nemen om eventueel financiële problemen te bespreken.

Huisuitzettingen in verband met schulden (80% van de gevallen) zijn een voorbeeld van hoe het niet moet en moeten te allen tijde voorkomen worden. Zeker daar waar er kinderen betrokken zijn, is het onverantwoord. Naast de grote persoonlijke schade zijn er ook enorme maatschappelijke kosten. Een plek in de opvang of Beschermd Wonen betekent jaarlijks een kostenpost van € 30.000,- tot wel € 60.000,-. Waar kinderen onder toezicht worden gesteld, is sprake van hoge kosten en wanneer ouders vanwege de huisuitzetting hun baan kwijt raken, moet een uitkering worden verstrekt. En zo zijn er tal van voorbeelden waardoor maatregelen in het huidige systeem leiden tot grote financiële problemen en zelfs schulden. Hiervoor moeten oplossingen komen.

Reguliere schuldhulp gaat nog te vaak uit van enige zelfredzaamheid. Voor cliënten in de opvang betekent dit meestal dat de hulpverlening niet geschikt is. Zo moeten hulpvragers een lijst invullen waarop ze moeten aangeven welke schulden er zijn, welke schuldeisers enzovoort. Dat is echter niet reëel voor kwetsbare burgers. De praktijk leert dat zij geen overzicht hebben en hun zaken meestal niet op orde krijgen zonder hulp. Er moet derhalve maatwerk geleverd worden: “Kijk goed wie je voor je hebt”, “Ga soepeler om met no-show” en “Laat bij incassobureaus vaste mensen werken voor de kwetsbare groepen”. Maar ook: “Kijk goed naar wat iemand wel zelf kan doen.” Zomaar wat tips van professionals.

Valente is de branchevereniging voor begeleiding, participatie en veilige opvang.

Gratis nieuwsbrief ontvangen van Valente?
Meld je hier aan
Contact

Piet Mondriaanplein 25
Postbus 830, 3800 AV Amersfoort.
033 461 50 29