Actuele ontwikkelingen en vragenrubriek

Vragenrubriek

Inkomen verhogende maatregelen

Wat is de individuele inkomenstoeslag?

De individuele inkomenstoeslag is een toeslag voor mensen die drie jaar of langer op of rond het minimum inkomensniveau zitten. Deze toeslag kan aangevraagd worden bij de gemeente. Bekijk de site van de gemeente voor de voorwaarden.

Schuldhulpverlening

Hoe verloopt een schuldentraject?

Een schuldentraject wordt opgestart door een schuldhulpverlener. Eerst worden alle schulden in kaart gebracht. Vervolgens wordt er een berekening gemaakt van het bedrag dat de cliënt minimaal nodig heeft om van te leven. Dit bedrag is het vrij te laten bedrag. Alles boven dit bedrag moet afgedragen worden aan de schuldeisers. De schuldhulpverlener stuurt een voorstel aan de schuldeisers. De schuldeisers kunnen hier wel of niet akkoord mee gaan. Wanneer ze allemaal akkoord gaan start het minnelijke schuldentraject. Wanneer niet alle schuldeisers akkoord gaan moet via de rechter toestemming gevraagd worden om het schuldhulpverleningstraject alsnog in gang te zetten.

Wat is een minnelijke schuldenregeling?

Een minnelijke schuldenregeling (MSNP) is een schuldenregeling die tot stand is gekomen zonder tussenkomst van een rechter. Het betreft over het algemeen een drie-jarige regeling, waarna het restantdeel van de schulden wordt kwijtgescholden (let op: dit geldt niet voor alle schuldeisers).

Wat is een WSNP?

WSNP staat voor Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. De WSNP is een wettelijke regeling die het mogelijk maakt om na 36 maanden weer schuldenvrij te zijn. Wanneer de WSNP door de rechter wordt toegepast krijgt de cliënt een WSNP bewindvoerder die toezicht zal houden op de naleving van de WSNP regels.

Wat als de WSNP tussentijds stopgezet wordt?

De WSNP kan één keer per 10 jaar worden aangevraagd. Wanneer de WSNP tussentijds wordt stopgezet omdat de cliënt zich niet aan de regels heeft gehouden, kan er 10 jaar geen WSNP meer worden aangevraagd. Een minnelijke regeling kan in dat geval nog wel geprobeerd worden.

Wanneer kom je in aanmerking voor een schuldenregeling?

Er zijn verschillende voorwaarden voor een schuldenregeling. De belangrijkste zijn: - Geen nieuwe schulden maken - Alle relevante informatie aanleveren aan de schuldhulpverlening - Alle schulden erkennen - Een stabiele woonsituatie - Alle inkomen verhogende voorzieningen zijn aangevraagd - Zoveel mogelijk inkomen genereren. Dus wanneer de cliënt niet arbeidsongeschikt is, moet hij/zij proberen werk te vinden.

Bijzondere schuldeisers

Kunnen CJIB boetes mee in een WSNP?

Veel boetes kunnen mee in en schuldenregeling. Alleen schadevergoedingsmaatregelen en ontnemingsmatregelen kunnen niet mee. Verkeersboetes (Mulder) kunnen mee in een regeling tegen finale kwijting. De overige boetes kunnen mee in een schuldenregeling maar moeten na afloop van de schuldenregeling nog wel (in termijnen) volledig voldaan worden.

Mijn cliënt kan een toeslag van de Belastingdienst niet terugbetalen. Wat nu?

Neem contact op met de Belastingdienst. Wanneer er geen contact opgenomen wordt kan de Belastingdienst de schuld verrekenen met de lopende toeslagen. In dat geval kan er via de site van de belastingdienst een verzoek gedaan worden op de beslagvrije voet toe te passen. Nog beter is het om in een eerder stadium via de site een verzoek persoonlijke betalingsregeling in te vullen.

Kan de studieschuld mee in een schuldenregeling?

De achterstand die opgelopen is in de betalingen van het termijnbedrag aan DUO kunnen mee in een schuldenregeling. De rest van de schuld wordt tijdens de regeling bevroren en moet na de schuldenregeling alsnog (in termijnen) voldaan worden.

Beslagmogelijkheden

Wat is het verschil tussen een incassobureau en een deurwaarder?

Een incassobureau heeft veel minder bevoegdheden dan een deurwaarder. Een incassobureau mag geen beslag leggen (de deurwaarder mag dat wel) en het incassobureau mag geen dagvaardingen uitbrengen (de deurwaarder mag dat wel). Incassobureau’s doen vaak voorkomen alsof ze meer bevoegdheden hebben dan ze daadwerkelijk hebben, vooral met betrekking tot beslaglegging. Dat is handig voor het incassobureau, want beslaglegging is een pressiemiddel waardoor de schuldenaar sneller gaat betalen.

Wat is bankbeslag?

Bij bankbeslag legt een deurwaarder beslag op het saldo van de bankrekening van dat moment. De bank zelf brengt hier kosten voor in rekening die ook nog eens van het saldo afgeschreven worden. Overheidsinstanties hebben afgesproken hierbij wel de beslagvrije voet te honoreren. Hiertoe moet wel een schriftelijk verzoek worden ingediend.

Wat is loonbeslag?

Loonbeslag is beslag op het loon of uitkering. Er moet hierbij rekening gehouden worden met de beslagvrije voet. Dat is het deel van het inkomen dat de cliënt nodig heeft om in zijn bestaan te voorzien. Omdat de deurwaarder niet de exacte situatie van de cliënt weet wordt de beslagvrije voet vaak veel te laag vastgesteld. Het is dus belangrijk om zoveel mogelijk informatie (huur, zorgverzekering, inkomensbronnen) door te geven aan de deurwaarder.

Wat is beslag op de inboedel?

Hierbij komt de deurwaarder beslag leggen op de inboedel. Eerst komt hij langs om de inboedel te inventariseren. Vervolgens gaat de deurwaarder een berekening maken om in te schatten of de kosten van het beslag opwegen tegen de waarde van de inboedel bij een executieverkoop. Is dit niet het geval; mag hij de verkoop niet door laten gaan.

Bijzondere doelgroepen

Kan er schuldhulpverlening gestart worden voor jongeren?

Een minnelijke regeling is mogelijk. Wanneer de jongere aan het studeren is kan het lastig zijn om aan de inspanningsverplichting te voldoen (36 uur werken). In dat geval is een WSNP moeilijk. Wel kan door de schuldhulpverlening bekeken worden of een minnelijk traject of betalingsregelingen zonder finale kwijting mogelijk zijn.

Staat uw vraag er niet tussen? Verstuur hem dan hier:

Versturen

Actuele ontwikkelingen

Onderzoek Nationale ombudsman: Een open deur? (2018)

Onderzoek naar de toegankelijkheid van de gemeentelijke schuldhulpverlening

Bekijken

Tamara Madern en Nadja Jungmann beschrijven in het themanummer Armoede en Schulden van Sociaal Bestek het nut van vroeg signalering. (2018)

Bekijken

Onderzoek Nationale ombudsman: Vrouwen in de knel. (2017)

Vrouwen in vrouwenopvang raken verstrikt in financiële regelingen.

Bekijken

Onderzoek WRR: Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid (2017)

Bekijken

Boek: Schaarste, hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen (2013)

Auteur: Sendhil Mullainathan Eldar Shafir

In 'Schaarste' bieden Harvard-econoom Sendhil Mullainathan en Princeton-psycholoog Eldar Shafir een baanbrekend nieuw perspectief op menselijk gedrag. Aan de hand van eigen onderzoek en veel spraakmakende voorbeelden tonen de auteurs aan dat de gevolgen van schaarste veel verder gaan dan tot nu toe bekend was. Armoede (langdurige schaarste) zorgt er bijvoorbeeld voor dat men moeilijk nieuwe vaardigheden aan kan leren en gebrek aan tijd leidt ertoe dat we op de lange termijn steeds onverstandigere beslissingen nemen.
Te koop in de boekhandel

Valente is de branchevereniging voor begeleiding, participatie en veilige opvang.

Gratis nieuwsbrief ontvangen van Valente?
Meld je hier aan
Contact

Piet Mondriaanplein 25
Postbus 830, 3800 AV Amersfoort.
033 461 50 29