Bejegening en gespreksvoering

Stress sensitieve dienstverlening

Schulden hebben enorme impact op het functioneren van mensen. De invloed op het brein is inmiddels wetenschappelijk aangetoond. Het minder functioneren van het brein leidt tot het minder goed kunnen plannen en minder overzicht.

Terwijl voor het aanpakken van de financiële problemen juist deze capaciteiten van belang zijn, reageren mensen juist impulsief waardoor de situatie kan verslechteren. Mensen worden snel als niet-willers terzijde geschoven, terwijl het niet kunners zijn. De stress-sensitieve dienstverlening (Hogeschool Utrecht, Nadja Jungmann en Tamara Madern) biedt een adequate aanpak voor dit probleem. De uitgangspunten moeten door het gehele begeleidingstraject worden gehanteerd.

Lees verder

Signaleren Laaggeletterdheid

Er zijn 2,5 mio laaggeletterden in Nederland. Laaggeletterdheid is een extra risicofactor voor mensen om in de financiële problemen te raken. Het is van groot belang in de hulpverlening aandacht te besteden aan laaggeletterdheid. Stichting Lezen en Schrijven heeft een uitgebreide intake om dit probleem te constateren.

Om te zorgen dat een eerste indicatie kan plaatsvinden wordt hier aangegeven met welke vragen mogelijk laaggeletterdheid kan worden geconstateerd. Verder is uitgebreide informatie over laaggeletterdheid en de specifieke aanpak van Stichting Lezen & Schrijven te vinden.

Lees verder

Signaleren Licht Verstandelijk Beperking (LVB)

Ook LVB is een risicofactor waar het schulden betreft en een kwetsbare positie. 30% van de cliënten in de opvang, kampt met deze problematiek. Voor het vaststellen van LVB is een erkend screeningsinstrument (Xavier Moonen) beschikbaar.

Deze (Skill) wordt door diverse instellingen ook gehanteerd. Het is van belang voor de begeleiding en bejegening wanneer LVB aan de oppervlakte komt. Indien geen uitgebreide screening plaatsvindt, zullen toch enkele vragen moeten worden opgenomen in de intake die een eerste indicatie bieden.

Lees verder

Geld en Geweld (Fier)    

Vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld kampen bij schulden vaak nog met extra problemen ten opzichte van andere cliënten. Zo worden schulden gemaakt door hun (ex)partner. Ook is vaak sprake van een totaal gebrek aan financieel inzicht in een afhankelijkheidsrelatie.

Daardoor moet voor deze cliënten een aantal zaken extra worden gecheckt en moet ook in de aanpak aandacht bestaan voor extra problemen. In het project van Fier waarmee wordt samengewerkt, wordt dit nader belicht. In onze EHBA is een aparte checklist voor deze groep opgenomen voor de professionals.

LEES VERDER

Hertaalde overeenkomst budgetbeheer en schuldhulpverlening

Het merendeel van onze cliënten heeft problematische schulden en vaak is een vorm van inkomensbeheer en/of schuldhulpverlening noodzakelijk. De overeenkomsten die hierbij horen zijn vaak lang en ingewikkeld, niet geschikt voor onze kwetsbare doelgroep.

We hebben daarom de overeenkomsten Budgetbeheer en Schuldhulpverlening laten hertalen. In begrijpelijk taal wordt nu beschreven wat de regels en voorwaarden zijn, maar ook wat je mag verwachten van je budgetbeheerder of schuldhulpverlener.

De overeenkomsten mogen aangepast en ingezet worden door alle gemeenten en andere organisaties die deze taken uitvoeren.

Hertaalde overeenkomst schuldhulpverlening 
Hertaalde overeenkomst budgetbeheer

LEES VERDER

Valente is de branchevereniging voor begeleiding, participatie en veilige opvang.

Gratis nieuwsbrief ontvangen van Valente?
Meld je hier aan
Contact

Piet Mondriaanplein 25
Postbus 830, 3800 AV Amersfoort.
033 461 50 29