Belangrijke Tips en informatie

Animatiefilm Weg uit de schulden

Het verhaal achter de cijfers: animatiefilm geeft schulden een gezicht

Er is al veel bekend over schuldenproblematiek. Onderzoeken en artikelen, statistieken en rapporten verschijnen met regelmaat. Echt inzicht in hoe iemand in de schulden komt, krijg je echter het best door een verhaal. Valente, branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilig opvang, maakte daarom een animatiefilm met ervaringsinterviews.

Bekijk animatie

Kansenkaart Wijkteams

Eén van de taken van de wijkteams is het signaleren van- en ondersteunen bij financiële problematiek.

Om hierbij te helpen heeft Federatie Opvang een kansenkaart gemaakt, waar per leefgeld financieel advies is gegeven. Deze kansenkaart is gemaakt in de vorm van een flat. U kunt deze uitprinten en vastplakken op de plakrand. Handig (en leuk) voor op uw bureau. Wanneer u bij printerinstellingen op ‘pagina passen’ klik is het resultaat het beste.

Download Kanskaart

Do's Sociale Wijkteams

Vaak lopen mensen niet te koop met schulden. Juist in laagdrempelige voorzieningen is het van belang snel een eerste inschatting te maken van de financiële situatie en eventuele problemen. Vraag ernaar als iemand met een – hele andere – vraag komt.

En zorg dat je indien nodig snel specialistische hulp inschakelt. Schuldhulp is een vak, een moeilijk vak. Ook het indiceren van LVB of andere problemen als laaggeletterdheid moet aan de orde komen. Stuur iemand pas weg als je zeker weet dat hij/zij heeft begrepen wat de bedoeling is.

Lees verder

Do's Schuldhulpverlening

In veel gemeenten wordt ingezet om de schuldhulp goed te laten functioneren. Er zijn veel burgers met grote problemen. Gemeenten hebben hun handen hieraan vol.

De toegankelijkheid voor de zeer kwetsbare groepen is echter lang niet altijd voldoende. Om de schuldhulp beter te laten aansluiten bij deze cliënten is meer kennis van de multiproblemen waar mensen mee kampen en een andere bejegening van groot belang. In bijgaande tips staan de meest belangrijke tips voor gemeentelijke schuldhulpverleners.

Lees verder

Do's MO/BW

Als Maatschappelijk werker heb je niet altijd affiniteit met financiële problemen. Toch is het in het belang van de cliënt wel degelijk aan de orde je hier mee bezig te houden, ook al is het basaal. Je helpt hiermee voorkomen dat cliënten in grotere problemen komen tijdens de opvangperiode en door een aantal zaken snel te regelen zorg je bovendien dat je werkrelatie met de cliënt verstevigt.

Je kunt dan ook op andere terreinen meer bereiken samen. Zorg daarbij op tijd voor het inschakelen van een meer deskundige collega en blijf je cliënt volgen. Dat betekent ook veel contact met je collega’s!

Lees verder

Do's Vrouwenopvang

Voor vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld spelen vaak extra problemen die de hulpverlening direct beïnvloeden. Zo is bijvoorbeeld een trauma ten gevolge van geweld een factor die van grote invloed is op het gedrag. Ook schulden gemaakt door de (ex) partner maken de hulpvraag ingewikkelder.

Tenslotte zijn er vaak kinderen waarmee rekening gehouden moet worden. Dit heeft direct invloed op de eerste hulp die nodig (Financiële Hulp, EHBA) is en op de tips die u hier vindt.

VrouwenopvangOuders in MO/ BW

Do's Specialistische hulp MO

Voor de specialistische hulpverleners in opvang en BW, geldt dat zij een belangrijke functie hebben in het voorbereiden van en toeleiden naar de reguliere schuldhulp. Zij zijn meer onderlegd waar het gaat om regels en financiële afspraken, het omgaan met schuldeisers en prioritering in aanpak voor een cliënt. Ook hier is de kracht de combinatie van kennis van financiën en de juiste bejegening.

Lees verder

Financiële jaarkalender

Op bepaalde tijden in het jaar moeten op financieel terrein een aantal zaken extra bekeken worden. Het kan gaan om iets extra’s dat moet worden gedaan (aangifte belasting) of juist wat extra inkomsten (vakantiegeld) die de situatie van je cliënt raken en waarop misschien actie moet worden ondernomen.

Deze jaarkalender geeft een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in het jaar. Je kunt deze ook uitprinten als poster of opvragen bij Federatie Opvang.

OVERZICHT ALLE MAANDEN KALENDER

Valente is de branchevereniging voor begeleiding, participatie en veilige opvang.

Gratis nieuwsbrief ontvangen van Valente?
Meld je hier aan
Contact

Piet Mondriaanplein 25
Postbus 830, 3800 AV Amersfoort.
033 461 50 29