EHBA in de nachtopvang

1. Zorg voor Inschrijving op woon- of briefadres gemeente

Inschrijven BRP:

  • op het vaste woonadres;
  • op een briefadres, als er geen vast woonadres is, bijvoorbeeld omdat cliënt in een instelling verblijft (gevangenis, psychiatrische instelling, vrouwenopvang).

Inschrijven kan in persoon bij de gemeente waar cliënt verblijft. Een afspraak maken kan via telefoon of DigiD op de website van de betreffende gemeente.

Meer informatie: zie website gemeente.

2. Zorg voor ID bewijs

De identificatieplicht houdt in dat iedereen vanaf 14 jaar een geldig identiteitsbewijs moet kunnen tonen als de politie daar om vraagt.

Het aanvragen van een ID bewijs of paspoort kan bij de gemeente waar cliënt ingeschreven staat.

Meer informatie: zie site gemeente.

3. Zorg voor een DigiD

Een DigiD kan aangevraagd worden via de website. Dat moet de cliënt zelf of samen met een begeleider doen. Het wachtwoord wordt vervolgens opgestuurd naar het adres waar cliënt ingeschreven is.

Meer informatie: www.digid.nl

4. Zorg voor inkomen

Iedereen heeft een inkomen nodig. Dat kan salaris zijn of een uitkering. Controleer daarom het inkomen en vraag zo nodig een (aanvullende) uitkering aan. Let op: een bijstandsuitkering (PW uitkering) wordt toegekend vanaf de datum aanvraag. Het is daarom van belang deze, indien van toepassing, zo snel mogelijk aan te vragen.

Meer informatie: zie website gemeente, werk en inkomen voor informatie over de participatiewet uitkering. Overige uitkeringen: www.uwv.nl

5. Zorg voor een zorgverzekering

De meeste mensen hebben een zorgverzekering. Wanneer iemand echter een tijd niet ingeschreven heeft gestaan in het BRP kan het zijn dat de verzekering eenzijdig door de verzekeraar is opgezegd. Ook mensen die nog maar kort in Nederland zijn moeten zelf een zorgverzekering aanvragen. Een zorgverzekering aanvragen kan via de website van de individuele zorgverzekeraars.

Meer informatie: www.zorgwijzer.nl

6. Zorg voor Toeslagen

Dit kan zorgtoeslag, huurtoeslag (bij zelfstandige woning), kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag zijn. Mensen met een minimaal of modaal inkomen hebben recht op (een deel van) een toeslag om bij te dragen in de kosten van bijvoorbeeld de zorgverzekering. Toeslag kunnen  via de website van de Belastingdienst worden aangevraagd.

Meer informatie: www.toeslagen.nl

Valente is de branchevereniging voor begeleiding, participatie en veilige opvang.

Gratis nieuwsbrief ontvangen van Valente?
Meld je hier aan
Contact

Piet Mondriaanplein 25
Postbus 830, 3800 AV Amersfoort.
033 461 50 29