Mijn kind wordt 18 jaar

1. Werk/opleiding

Vanaf 18 jaar heeft uw kind geen kwalificatieplicht meer. Dit betekent dat het niet meer naar school hoeft. Ook al heeft het geen diploma(’s). Leerlingen van 18 tot 23 jaar krijgen hulp van Regionale Meld- en Coördinatiepunten (RMC-regio's) om toch een startkwalificatie te halen.

2. Donorregister

Staat uw kind niet nog geregistreerd in het Donorregister? Dan krijgt uw kind na zijn of haar 18e verjaardag automatisch een brief met een donorformulier. In deze brief wordt uw kind verzocht om een keuze over orgaandonatie te maken. En om die keuze in het Donorregister vast te leggen.

3. Uitkering

Heeft uw kind recht op bijstand? Dan krijgt uw kind minder dan iemand van 21 jaar of ouder. U heeft als ouder namelijk nog een onderhoudsplicht tot zijn of haar 21e. Dit betekent dat u moet meebetalen aan het levensonderhoud van uw kind als die dit zelf niet (helemaal) kan betalen. Als u niet kunt meebetalen, bijvoorbeeld omdat u een te laag (gezins)inkomen heeft, kan uw kind ook bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente.

4. Kinderalimentatie

Bent u gescheiden? Dan krijgt u misschien kinderalimentatie om uw kind te kunnen onderhouden. Vanaf zijn of haar 18e heeft uw kind recht op het bedrag aan kinderalimentatie. Dit geld moet dan worden overgemaakt op zijn of haar bankrekening. U moet dit regelen met uw kind. De kinderalimentatie stopt uiterlijk zodra uw kind 21 jaar wordt. Maar het kan ook eerder. De alimentatie stopt ook als uw kind financieel zelfstandig is. Dit is zo als uw kind een baan heeft met minimaal het minimumjeugdloon.

6. Kindgebonden budget

Kindgebonden budget is een tegemoetkoming in de kosten van kinderen tot 18 jaar. Het kindgebonden budget eindigt altijd in de maand van de 18e verjaardag van uw kind. Dit gaat automatisch.

7. Huurwoning en huurtoeslag

Is uw kind op zoek naar een huurwoning? Vanaf 18 jaar komt uw kind misschien in aanmerking voor een sociale-huurwoning. Als huurder van een sociale-huurwoning kan uw kind misschien huurtoeslag krijgen. Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. In de vrije sector gelden deze regels niet.

8. Zorgtoeslag

Zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van de verplichte zorgverzekering. Of uw kind zorgtoeslag krijgt is afhankelijk van de hoogte van zijn of haar inkomen. Zorgtoeslag krijgt uw kind niet automatisch. Dit kan uw kind aanvragen bij de Belastingdienst.

9. DigiD

Uw kind moet vanaf zijn of haar 18e een aantal zaken regelen met de overheid. Denk bijvoorbeeld aan een toeslag aanvragen. Hiervoor heeft uw kind onder meer een eigen DigiD nodig. Met een DigiD kan uw kind inloggen op websites van de overheid. Heeft uw kind nog geen DigiD? Laat uw kind dan DigiD aanvragen. Houd er rekening mee dat de aanvraag van DigiD 5 dagen kan duren.

Veel zaken met de overheid kan uw kind regelen via de DigiD app. Uw kind heeft ook dan eerst een DigiD nodig.

10. Uitvaartverzekering

Vanaf 18 jaar kan uw kind een eigen uitvaartverzekering afsluiten. Hiermee verzekert uw kind zich tegen de kosten van een uitvaart. Uw kind behoedt zo nabestaanden voor de kosten van bijvoorbeeld een uitvaartverzorger. Sluit uw kind deze nu af, dan betaalt het minder premie dan als het dit later doet. Het risico is namelijk kleiner dat de verzekeringsmaatschappij al snel moet uitkeren.

Let op: het kan zijn dat uw kind is meeverzekerd via uw uitvaartverzekering. Of dit zo is, staat in de polisvoorwaarden van uw verzekering. Daar kan ook staan of uw kind de verzekering onder gunstige voorwaarden op zijn of haar eigen naam kan zetten.

11. Zorgverzekering

Vanaf de 1e maand nadat uw kind 18 jaar is moet hij of zij een eigen basisverzekering voor zorgkosten hebben. Uw kind moet die zelf afsluiten. Dit kan bij uw zorgverzekeraar. Maar uw kind kan ook voor een andere verzekeraar kiezen. Uw kind kan ook een aanvullende verzekering afsluiten, maar dat is niet verplicht.

12. Bankrekening openen

Heeft uw kind nog geen bankrekening? Vanaf 18 jaar kan uw kind zelf een betaal- of spaarrekening openen bij een bank. Hiervoor heeft het geen toestemming meer van u nodig. Heeft uw kind al een rekening bij een bank? En heeft het nog niets gehoord van de bank? Laat uw kind dan navragen wat er gebeurt met zijn of haar rekening zodra het 18 jaar is. Mogelijk krijgt uw kind automatisch als enige toegang tot zijn of haar betaal- of spaarrekening. En hoeft uw kind verder niets te doen.

13. Abonnementen en contracten 

Met 18 jaar is uw kind zelf financieel verantwoordelijk. Uw kind kan zonder uw toestemming een telefoon- of ander abonnement afsluiten.

Let op: uw kind is dus zelf verantwoordelijk voor eventuele schulden, betalingsachterstanden en afgesloten contracten. U kunt eventuele aankopen of leningen die uw kind afsluit niet meer terugdraaien.

Valente is de branchevereniging voor begeleiding, participatie en veilige opvang.

Gratis nieuwsbrief ontvangen van Valente?
Meld je hier aan
Contact

Piet Mondriaanplein 25
Postbus 830, 3800 AV Amersfoort.
033 461 50 29