Overlijden van partner

1. Akte van overlijden

Bij een sterfgeval moet er aangifte gedaan worden bij de burgerlijke stand. Vaak doet de uitvaartondernemer dat. Hij of zij geeft u een akte van overlijden. Maak hier kopieën van. Deze heeft u vaak nodig om instanties te informeren.

2. Uitvaartverzekering

Controleer of er een uitvaartverzekering is afgesloten. Hiermee kunt u (een deel van)de begrafenis-of crematiekosten betalen. Bewaar alle rekeningen rondom het overlijden. Deze kosten die u niet vergoedt krijgt via de uitvaartverzekering kunt u aftrekken van de erfenis.

3. Bij de notaris

De notaris geeft u een verklaring van erfrecht. Deze verklaring heeft u nodig om zaken met de bank te regelen. Als er een testament is opgemaakt, maakt dat het verdelen van inboedel en vermogen gemakkelijker. De notaris kan u ook een boedelvolmacht geven. Daarmee geeft u iemand een machtiging om de erfenis namens alle erfgenamen te regelen.

U kunt ervoor kiezen om een erfenis te weigeren. Bijvoorbeeld als u verwacht dat er schulden worden nagelaten. Als u dit overweegt, mag u niets meer regelen na het overlijden en niets uit de woning van de overledene meenemen. Dat kan namelijk worden gezien als een indicatie dat u de erfenis aanvaardt.

4. Levensverzekeringen

Is er een levensverzekering afgesloten? En zijn er overlijdensrisicoverzekeringen, gekoppeld aan de hypotheek of spaarplan? De nabestaanden kunnen de hypotheekschuld (gedeeltelijk) aflossen met het uit te keren bedrag. Als niemand in het huis blijft wonen, moet het huis worden verkocht of de huur worden opgezegd.

Tip: Via het Verbond van Verzekeraars kunt u laten opzoeken of de overledene levensverzekeringen had die tot uitkering komen.

6. Uw nieuwe inkomen en uitgaven

Komt u alleen te staan met een lager inkomen? Dat kan gevolgen hebben voor uw recht op toeslagen. Doordat uw gezinssituatie en inkomen verandert, heeft u mogelijk recht op toeslagen waar u eerder geen recht op had. Lees meer over tegemoetkomingen.

Ook kunnen bepaalde uitgaven veranderen. Verzekeringspremies en lokale lasten (gemeentelijke heffingen en waterschapsbelastingen) zijn voor éénpersoonshuishoudens lager dan voor meerpersoonshuishoudens. Het is slim om uw inkomsten en uitgaven In de nieuwe situatie op een rij te zetten.

7. Instanties informeren

Informeer de volgende instanties:

 • Werkgever
 • Pensioenfonds
 • Verzekeringsmaatschappijen
 • Banken
 • Organisaties waar de overledene abonnementen en lidmaatschappen heeft lopen
 • Donateurschappen
 • Verenigingen
 • Woningbouwvereniging
 • Klantenkaarten

Als iemand overlijdt wordt de Sociale Verzekeringsbank automatisch op de hoogte gebracht. Op svb.nl/overlijden kunt u nagaan wat de gevolgen zijn voor de pensioenen en uitkeringen die de SVB betaalt (AOW, Anw en kinderbijslag).

8. Bankzaken regelen

Maak een afspraak bij de bank. Bereid u goed voor. Zet al uw vragen op papier. Zoek ook uit welke bankproducten er zijn:

 • Betaalrekeningen
 • Spaarrekeningen
 • Machtigingen
 • Automatische incasso’s
 • Creditcard
 • Lijfrenteverzekeringen en koopsompolissen
 • Hypotheek
 • Beleggingen
 • Bankkluis
 • Leningen

Bespreek met de bank of u de tenaamstelling op rekeningen moet wijzigen. Vraag ook of u producten moet opzeggen. Deze producten kunnen natuurlijk ook bij verschillende banken of instanties zijn afgesloten.

9. Slapende tegoeden opvragen

Wilt u gemakkelijk nagaan of de overledene nog ergens een bankrekening heeft? De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft een loket geopend voor slapende tegoeden: slapendetegoeden.nl.

Valente is de branchevereniging voor begeleiding, participatie en veilige opvang.

Gratis nieuwsbrief ontvangen van Valente?
Meld je hier aan
Contact

Piet Mondriaanplein 25
Postbus 830, 3800 AV Amersfoort.
033 461 50 29