Verhuizen van de Maatschappelijke Opvang naar een zelfstandige woning

1. Zes maanden voor de verhuizing:

Wanneer er een hoge eigen bijdrage zorg met verblijf wordt voldaan; kan er een verzoek ingediend worden bij het CAK ‘terugkeer naar de maatschappij’, waarna de lage eigen bijdrage voor 6 maanden gehanteerd zal worden. 

2. Een maand voor de verhuizing

 • Hulp vragen om te helpen bij de verhuizing
 • Verhuisdozen huren of kopen (of fruitdozen halen bij de supermarkt)
 • Energieaanbieders online vergelijken
 • Telecomaanbieders online vergelijken
 • Lijst maken voor het doorgeven van adreswijzigingen
 • Nieuwe school/kinderdagverblijf voor kinderen zoeken
 • Maten van het nieuwe huis opnemen
 • Eventueel bijzondere bijstand woninginrichting aanvragen bij de gemeente
 • Beginnen met sorteren van spullen: wat mag mee en wat moet weg?
 • Aanschaffen inpakmateriaal en gereedschap voor de verhuizing
 • Contract afsluiten voor energie en telefoon/tv/internet
 • Adreswijzigingen versturen/online doorgeven
 • Busje huren (bij zelfverhuizing)
 • Uitkeringsinstantie informeren over verhuizing
 • In geval van een bijstandsuitkering: verzoek de gemeente om een eventuele zak- en kleedgeldnorm om te zetten naar een volledige uitkering.
 • In geval van uitkering van het UWV: vraag een toeslag aan op de uitkering

3. Twee weken voor de verhuizing

 • Vloerbedekking en gordijnen bestellen
 • Oppas voor de huisdieren en/of kinderen regelen
 • Parkeergelegenheid bij je nieuwe huis checken. Moet je een plek vrijhouden voor de verhuisauto?

4. Een week voor de verhuizing

 • Controleren of de stroom, water en gas in je nieuwe huis al aangesloten zijn
 • Als mogelijk: gordijnen ophangen en vloerbedekking leggen in nieuwe huis
 • Als mogelijk: schoonmaken in het nieuwe huis

5. De dag voor het verhuizen

 • Eten en drinken kopen voor tijdens de verhuizing
 • Kamer in de opvang schoonmaken
 • Planning voor de verhuisdag maken, zodat iedereen weet wat hij moet doen.
 • Mobiele telefoon opladen, zodat je bereikbaar bent tijdens de verhuisdag

6. Op de verhuisdag

 • Huissleutels verdelen en telefoonnummers uitwisselen, zodat iedereen elkaar tijdens de verhuizing kan bereiken
 • Verhuiswagen inladen en spullen naar het nieuwe huis brengen
 • Meterstanden in nieuwe huis noteren

7. Na de verhuisdag

 • Binnen 5 dagen aanmelden bij je nieuwe gemeente (hoe eerder hoe beter, want dit is ook ingangsdatum huurtoeslag)
 • Huurtoeslag aanvragen per datum inschrijving gemeente
 • Inboedelverzekering aanvragen
 • Voorstellen aan je nieuwe buren
 • Controleren welke post er nog op het oude adres komt en je nieuwe adres aan die bedrijven sturen
 • Eventueel gehuurde verhuisdozen terugbrengen
 • Alle bonnen goed bewaren. In het geval van bijzondere bijstand woninginrichting moeten de bonnen ook bij de gemeente ingeleverd worden.
 • Een overzicht maken van je nieuwe inkomen en uitgaven.

Bron: oa. Moveria

Download checklist

Valente is de branchevereniging voor begeleiding, participatie en veilige opvang.

Gratis nieuwsbrief ontvangen van Valente?
Meld je hier aan
Contact

Piet Mondriaanplein 25
Postbus 830, 3800 AV Amersfoort.
033 461 50 29