Goede voorbeelden en Samenwerking

Een goede aanpak van schulden is van essentieel belang voor cliënten van opvang en beschermd wonen. Dat betekent dat met financiële kennis juist ook kennis van bejegening wordt gecombineerd. Dat betekent dat kennis en kunde moeten worden verzameld en verspreid.

Valente werkt daartoe actief samen met partners. Stichting Lezen en Schrijven is partner in de projectmatige aanpak. NVVK en Valente werken samen om de zo wenselijke brug te slaan tussen opvang/BW en reguliere schuldhulp. Met “Schouders Eronder” wordt afgestemd en met ondermeer Hogeschool Utrecht wordt opgetrokken. De eigen instellingen van Valente dragen vanzelfsprekend actief bij aan de verbetering van kennis en kunde op dit terrein. 

Stichting Lezen & Schrijven

Als je niet goed kunt lezen en schrijven, vind je minder snel een baan en heb je minder grip op bijvoorbeeld je gezondheid en je geldzaken. Stichting Lezen & Schrijven zet zich daarom samen met partners in om laaggeletterdheid te voorkomen en verminderen.

Federatie Opvang werkt in het project 'Versterken financiële zelfredzaamheid van cliënten in de MO' samen met Stichting Lezen & Schrijven om aandacht te vragen voor de link tussen laaggeletterdheid en schulden.  

Lees verder

NVVK / Gemeenten

De NVVK is de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. FO werkt samen met de NVVK om aandacht te krijgen voor de schuldenproblematiek van cliënten in de MO/BW.

Lees verder

Schouders eronder

Schouders Eronder is een samenwerkingsverband tussen Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNG.

Het landelijke programma Schouders Eronder is er om de schuldhulp kennisrijker, professioneler en vernieuwend te maken. Zodat er zoveel mogelijk mensen met schulden zo goed mogelijk geholpen worden.

Lees verder

Instellingen

Is uw instelling ook actief op het terrein van Financiële Hulpverlening aan cliënten? Wij maken graag ruimte voor uw informatie.  

We willen op deze plek aandacht geven aan een aantal opvanginstellingen waar we succesvol mee samenwerken of die al extra aandacht besteden aan het belang van financiële dienstverlening aan onze cliënten.

Fier
www.fier.nl
Fier onderzoekt de specifieke financiële problemen van vrouwen in de vrouwenopvang, met name de relatie tussen geld en geweld. Federatie Opvang heeft onderzoek gedaan naar de financiële problemen van cliënten in de MO en BW en we werken daarom samen met Fier naar een gemeenschappelijk doel: het verbeteren van de financiële kennis bij begeleiders en uiteindelijk naar het verbeteren van de financiële situatie van onze gezamenlijke cliënten.

Tussenvoorziening
www.tussenvoorziening.nl
De Tussenvoorziening heeft naast opvang en wonen ook een interne financiële afdeling voor cliënten: Stadsgeldbeheer. Stadsgeldbeheer biedt budgetbeheer en schuldhulpverlening aan  (ex) dak- en thuisloze mensen, of mensen die dakloos dreigen te worden. Stadsgeldbeheer richt zich op mensen die zich niet kunnen inschrijven bij de gemeente op het adres waar zij wonen en mensen die naast financiële problemen ook veel andere problemen hebben bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting, verslaving of psychiatrie.

De Tussenvoorziening werkt bovendien met ons samen op het project ‘Versterken Financiële Zelfredzaamheid cliënten in de maatschappelijke Opvang’.

Kwintes
www.kwintes.nl
Kwintes biedt budgetbeheer voor cliënten in beschermd wonen en de opvang. Daarnaast voor cliënten die individuele begeleiding krijgen. En voor mensen die via wijkteams naar Kwintes worden verwezen voor hulp bij hun financiën. Budgetbeheer zorgt ervoor dat de cliënten weer:

  • Stabiliteit krijgen in de financiële situatie
  • Schulden kunnen oplossen of stabiliseren , eventueel via schuldhulpverlening bij de gemeente
  • Zelfstandig worden op financieel en administratief gebied; waaronder poststukken openen en afhandelen , betalingen regelen, inkomsten op eigen rekening kunnen ontvangen.

Kessler Stichting met Stichting Findien
www.kesslerstichting.nl/budgetbeheer
Voor budgetbeheer werkt de Kessler Stichting samen met stichting Findien. Deze stichting is er voor mensen die hulp nodig hebben bij het beheren van hun geldzaken. Het kan zijn dat men problemen heeft bij het regelen van geldzaken vanwege ziekte, leeftijd of andere omstandigheden. Findien biedt een divers aanbod van betaalbare financiële diensten die worden uitgevoerd door gespecialiseerde medewerkers. Findien heeft geen winstoogmerk.

Is uw instelling ook actief op het terrein van Financiële Hulpverlening aan cliënten? Wij maken graag ruimte voor uw informatie. 

Valente is de branchevereniging voor begeleiding, participatie en veilige opvang.

Gratis nieuwsbrief ontvangen van Valente?
Meld je hier aan
Contact

Piet Mondriaanplein 25
Postbus 830, 3800 AV Amersfoort.
033 461 50 29