Magazine en publicaties Valente

Schuldenproblematiek in de Opvang, Beschermd Wonen en GGZ

19 september 2019

Onlangs werd het onderzoeksrapport Schulden in de Opvang en BW gepubliceerd (Dr. C. Akkermans e.a. 2019). Na het wetenschappelijk onderzoek werd een Quick scan uitgezet onder professionals. Ook hier blijkt dat cliënten in opvang en BW specifieke problemen hebben bij schulden en daarmee eigenlijk ook een specifieke aanpak noodzakelijk is.

Meer lezen

RAPPORT SCHULDEN IN DE OPVANG EN BESCHERMD WONEN

5 juli 2019

Op 5 juli heeft Federatie Opvang tijdens de bijeenkomst Samenwerking Brede Schuldenaanpak het rapport Schulden in de Opvang en Beschermd Wonen gepresenteerd.

Meer lezen

HANDREIKING EFFECTIEVE SCHULDHULP GEMEENTEN

17 dec 2018

De gemeentelijke schuldhulp is vaak onvoldoende toegerust om de meest kwetsbare schuldenaren te helpen. De problematiek die zich – vaak gecombineerd in één persoon – aandient, is ook niet eenvoudig. Het gaat bijvoorbeeld om psychische problemen, LVB en laaggeletterdheid, maar ook verslaving.

Meer lezen

“Manifest Schuldvrij” ook door Federatie Opvang ondertekend

19 okt 2017

Schuldenproblemen zijn, zeker voor mensen in de opvang, vaak enorm. Het uitzicht op een oplossing is er nauwelijks. Op initiatief van Jesse Frederik, Pieter Hilhorst en een aantal anderen, kwam het “Manifest Schuldvrij” tot stand. Ook Federatie Opvang ondertekende het manifest, evenals instellingen waaronder de Kesslerstichting en de Tussenvoorziening.

Meer lezen

Schulden in opvang en beschermd wonen, tussenrapportage project “Financiële Zelfredzaamheid”

28 nov 2017

Het overgrote deel van de cliënten in de maatschappelijke opvang of beschermd wonen heeft schulden (percentages variëren van 80-95% van de cliënten) variërend van € 20.000,- tot zelfs € 100.000,-. Hoe komt het zover? In de tussenrapportage van het project “Financiële Zelfredzaamheid" van de Federatie Opvang de bevindingen uit een Quick Scan onder de leden.

Meer lezen

Opvang in speciale editie Sociaal Bestek

28 nov 2017

Het oktobernummer van tijdschrift Sociaal Bestek is gewijd aan schulden en armoede. Het is een gevarieerd magazine met veel leerzame bijdragen. In het oktobernummer (Sociaal Bestek nr.5) is ook een artikel opgenomen dat specifiek ingaat op de financiële problemen van mensen in de maatschappelijke en vrouwenopvang. Het artikel werd geschreven door Rina Beers, Marthe Riemeijer en Karen van Brunschot.

Meer lezen

Cliënt van de rekening online

20 mar 2018

Vanuit het project “Versterking financiële zelfredzaamheid van cliënten in de opvang” van Federatie Opvang is een magazine samengesteld over de grote financiële problemen van met name cliënten in opvang en ook beschermd wonen. De titel Cliënt van de rekening is passend. Het gaat om vaak zeer kwetsbare mensen. Laaggeletterdheid en LVB problematiek komt veel voor en voor vrouwen in de opvang is vaak sprake van trauma’s door geweldervaringen.

Meer lezen

Valente is de branchevereniging voor begeleiding, participatie en veilige opvang.

Gratis nieuwsbrief ontvangen van Valente?
Meld je hier aan
Contact

Piet Mondriaanplein 25
Postbus 830, 3800 AV Amersfoort.
033 461 50 29