Cliënt van de rekening online

Vanuit het project “Versterking financiële zelfredzaamheid van cliënten in de opvang” van Federatie Opvang is een magazine samengesteld over de grote financiële problemen van met name cliënten in opvang en ook beschermd wonen. De titel Cliënt van de rekening is passend. Het gaat om vaak zeer kwetsbare mensen. Laaggeletterdheid en LVB problematiek komt veel voor en voor vrouwen in de opvang is vaak sprake van trauma’s door geweldervaringen.

In dit magazine krijgt de schuldenproblematiek een gezicht door de open verhalen van cliënten. Ook de professionals die actief zijn in schuldhulp en budgetbeheer in de opvang en externe deskundigen laten zien waar met name de problemen zitten. Zo is er aandacht voor laaggeletterdheid, LVB en voor de impact van stress bij schulden. De specifieke problemen van vrouwen die uit een relatie met geweld komen, worden ook belicht. We hebben daarmee een dwarsdoornede willen bieden van belangrijke visies en ervaringen. Het magazine is een van de resultaten van het project “Versterking financiële zelfredzaamheid van cliënten in de opvang”.

In het hoofdartikel “Client van de rekening“ wordt verder aandacht besteed aan dit project van Federatie Opvang i.s.m. Stichting Lezen en Schrijven. De reguliere schuldhulp biedt nu geen soelaas voor onze cliënten. De kloof is te groot en daar willen we aan werken. Dit doen we enerzijds door de deskundigheid op het gebied van financiën binnen de sector te vergroten en anderzijds door samen te werken en kennis te delen over de specifieke problemen van onze cliënten. Instellingen hebben zelf ook aangegeven dat er behoefte is aan meer financiële (basis) kennis. Daarnaast moet er meer aandacht en deskundigheid komen op het gebied van bejegening bij de reguliere schuldhulpverlening. Om intern de kennis te vergroten, worden dit jaar onder andere trainingen georganiseerd voor professionals in de opvang. Om de reguliere schuldhulp beter te laten aansluiten, wordt intensief samengewerkt met partners. Hierbij is NVVK van groot belang en partners als Divosa en SWN, die samenwerken in het project “Schouders Eronder”. 

Natuurlijk moeten we hier ook de Stichting Lezen en Schrijven noemen. Zij treden in dit project op als partner en zijn actief tijdens expertmeetings en zullen ook in de trainingen een rol hebben.
De samenwerking met diverse partners biedt perspectief om de genoemde kloof te dichten. Het gaat om de kracht van de combinatie van financiële kennis en bejegening. De wil is er, zeker ook bij partijen. We zien wel dat er echt extra investering nodig is, kennis en menskracht om tot een goed sluitende schuldhulp te komen voor de meeste kwetsbare groepen. Dit magazine is het resultaat van vele gesprekken met tal van mensen. Helaas konden we niet alle verhalen opnemen. Hartelijk dank aan allen die hebben bijgedragen.

U kunt het magazine hier ook als pdf downloaden.

Voor vragen kan contact worden opgenomen met Karen van Brunschot, k.vanbrunschot@opvang.nl

Valente is de branchevereniging voor begeleiding, participatie en veilige opvang.

Gratis nieuwsbrief ontvangen van Valente?
Meld je hier aan
Contact

Piet Mondriaanplein 25
Postbus 830, 3800 AV Amersfoort.
033 461 50 29