Bruggen bouwen voor bijzondere doelgroepen

De gemeentelijke schuldhulp is vaak onvoldoende toegerust om de meest kwetsbare schuldenaren te helpen. De problematiek die zich – vaak gecombineerd in één persoon – aandient, is ook niet eenvoudig. Het gaat bijvoorbeeld om psychische problemen, LVB en laaggeletterdheid, maar ook verslaving.

Met name voor de meest kwetsbare groepen als opvangcliënten en cliënten Beschermd Wonen en GGZ, is de toegang tot reguliere schuldhulp lastig. Veel gemeenten trachten dit te verbeteren. Ook binnen opvang en BW-instellingen is in toenemende mate aandacht voor schulden, wordt hulp geboden en wordt de toeleiding naar gemeentelijke schuldhulp verbeterd. Toch lijkt een extra impuls nodig. Daartoe is zeker aanleiding, ook op basis van het rapport “Open deur” van de Ombudsman.

Graag bieden we hierbij dan ook een aantal goede voorbeelden ter inspiratie en zo mogelijk ter navolging. Vanzelfsprekend denken en werken we graag samen met gemeenten mee aan toegankelijke schuldhulp voor juist de meest kwetsbare groep schuldenaren.

Karen van Brunschot, Federatie Opvang
k.vanbrunschot@opvang.nl

Federatie Opvang zet zich actief in om schulden voor cliënten aan te pakken. Er wordt samengewerkt met Stichting Lezen en Schrijven en tal van andere partijen om tot een adequate aanpak te komen. Deze site bevat informatie voor professionals van opvang en beschermd wonen, maar ook tips en informatie voor partijen als gemeentelijke schuldhulpverlening, sociale wijkteams etc. En natuurlijk informatie voor cliënten! Deze website vullen wij stap voor stap verder in met goede voorbeelden en best practices. Zo is het hoofdonderwerp Nazorg nog leeg, maar verwachten wij dit binnenkort wel in te vullen. Uiteraard juichen wij alle goede suggesties en ideeën voor verdere aanvulling van harte toe.

Content : Marthe Riemeijer / Karen van Brunschot / Jan Dobbe
Opzet website: Marthe Riemeijer en Thessa Blanke
Website realisatie: Creja ontwerpen

Voor meer informatie: k.vanbrunschot@opvang.nl of m.riemeijer@opvang.nl

Met veel dank aan alle professionals, cliënten en partners die hebben bijgedragen.

  • Het project “Versterken Financiële Zelfredzaamheid Cliënten” wordt gesteund door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  • Materiaal dat speciaal voor deze site ontwikkeld is, graag integraal gebruiken.

Valente is de branchevereniging voor begeleiding, participatie en veilige opvang.

Gratis nieuwsbrief ontvangen van Valente?
Meld je hier aan
Contact

Piet Mondriaanplein 25
Postbus 830, 3800 AV Amersfoort.
033 461 50 29