Diverse tools voor Gemeente

Quickscan gemeentelijke schuldhulpverlening

Deze quickscan is bedoeld voor cliëntenraden, gemeenteraden en andere geïnteresseerden in gemeentelijke schuldhulpverlening die benieuwd zijn hoe de schuldhulpverlening in hun gemeente georganiseerd is. Hij maakt inzichtelijk wat u weet en vindt van bepaalde onderdelen van uw gemeentelijke schuldhulpverlening. En wat hierbij eigenlijk belangrijk is om te weten of na te vragen.

Meer lezen

Divosa Benchmark Armoede & Schulden!

Meet en vergelijk de resultaten van uw armoede- en schuldenbeleid gratis in 2018. Doe in 2018 gratis mee met de Benchmark Armoede & Schulden. Tot nu toe participeren al meer dan 165 gemeenten. Hoe meer gemeenten meedoen, des te beter wordt uw inzicht in deze materie.

Meer lezen

Wat raadsleden en wethouders over schuldhulpverlening moeten weten (NVVK)

In deze notitie schetst de NVVK kort een beeld van schuldhulpverlening en de knelpunten waar schuldhulpverleners tegenaan lopen. Gemeenten kunnen deze knelpunten oplossen. De speerpunten van NVVK worden in deze notitie op een rijtje gezet voor raadsleden en wethouders.

Meer lezen

Quickscan Beschermingsbewind

Deze Quickscan geeft inzicht in welke factoren van belang zijn bij het maken van de afweging tussen bewind en gemeentelijke ondersteuning. De ondersteunende vragen en tips helpen bij het maken van een eerste inschatting van de ondersteuningsbehoefte van een inwoner. Het doel is de inwoner naar de juiste hulpverlening toe te leiden.

Meer lezen

Factsheet laaggeletterdheid en geld

Een integrale aanpak van laaggeletterdheid bij mensen met financiële problemen is nodig. Dit betekent dat zowel schuldeisers als schuldhulpverleners, maar ook bijvoorbeeld wijkteams en formulierenbrigades, aandacht zouden moeten hebben voor taal- en rekenvaardigheden van hun cliënten. De factsheet Laaggeletterdheid en geld wijst de weg.

Meer lezen

Handleiding voorkoming huisuitzettingen van Eropaf!

In deze handreiking wordt het proces van beginnende betalingsproblemen tot de feitelijke huisuitzetting aan de hand van de 'ontruimingszeef' geordend. De zeef, of fuik, onderscheidt verschillende fases in dit proces. We bundelen inzichten en vernieuwende praktijken rondom preventie en interventie in elk van de fases. In elke fase blijkt ontruiming nog voorkomen te kunnen worden.

Meer lezen

Preventiebundel: Acht werkwijzers voor effectieve schuldpreventie

Expertkennis uitgewerkt in acht losse werkwijzers, onder meer over het geven van Budgetcursus, Budgetadvies, Thuisadministratie door vrijwilligers en Vroegsignalering. Per werkwijzer is uitgewerkt welke lessen er in de praktijk zijn geleerd over een effectieve uitvoering van schuldpreventie. Ze bevatten inzichten, tips en trucs die professionals kunnen gebruiken bij de ontwikkeling van hun eigen interventies.

Meer lezen

Federatie Opvang: do’s gemeentelijke schuldhulpverlening

Om professionals in gemeenten handvatten te bieden, heeft de Federatie Opvang overzichtelijke en eenvoudige checklists gemaakt die de belangrijkste aandachtspunten bevatten. Deze zijn tot stand gekomen op basis van kennis en ervaring in het werken met de cliënten van opvang en beschermd wonen, ontwikkelde cliëntprofielen (UMC Radboud, prof. Judith Wolf) en op basis van input door schuldhulpverleners.

Meer lezen

Valente is de branchevereniging voor begeleiding, participatie en veilige opvang.

Gratis nieuwsbrief ontvangen van Valente?
Meld je hier aan
Contact

Piet Mondriaanplein 25
Postbus 830, 3800 AV Amersfoort.
033 461 50 29