Initiatieven in opvang en beschermd wonen

Stadsgeldbeheer Utrecht kent de doelgroep van haver tot gort

Het Utrechtse Stadsgeldbeheer (Tussenvoorziening), biedt budgetbeheer en schuldhulpverlening aan (ex) dak- en thuislozen. Het dossier berust bij één consulent die alle taken uitvoert – ook eenvoudig werk (post archiveren, betalingen invoeren) – en zo vertrouwenspersoon wordt. Er is een goede taakverdeling met de gemeentelijke schuldhulpverlening. Terugval wordt voorkomen door tijdens het traject de zelfredzaamheid van de cliënt te meten met screeningsinstrument Mesis.

Meer lezen

Kwintes neemt gemeenten een boel werk uit handen

Een goed alternatief voor bewindvoering (zwaar en duur) is vrijwillige begeleiding met budgetbeheer: goedkoper en passend in het streven om burgers zo veel mogelijk zelfredzaam te laten zijn. Kwintes rond een budgetcoachingstraject binnen 24 maanden af. Soms is verlenging nodig, soms is zelfstandigheid te hoog gegrepen. Zelfs dan realiseert men kostenreductie voor gemeenten. Samenwerking met gemeenten kan nog beter.

Meer lezen

De aanpak van de Haagse stichting Findien werkt

Reguliere schuldhulp krijgt geen vat op mensen met multiproblematiek. Findien-mensen en woonbegeleiders spreken dezelfde taal en zo ontstaat voor de cliënt één duidelijk verhaal. Findien neemt de geldstress weg, waardoor de woonbegeleider zijn werk beter kan doen. Advies aan gemeenten: verminder de bureaucratie, probeer het niet allemaal zelf te doen, laat de zorg voor kwetsbare mensen over aan ervaren, deskundige partners, zoals Findien.

Meer lezen

SaldoPlus helpt in Helmond

Vroegsignalering is belangrijk: veel problematische schulden kunnen voorkomen worden als mensen eerder bij SaldoPlus komen. Met inkomensbeheer neem je financiële stress weg, dan kunnen mensen beter focussen op de andere problemen. Financiele dienstverlening heeft alleen zin als ook de andere problematiek wordt aangepakt. Advies aan gemeenten: sluit convenanten met een overzichtelijk aantal partijen en voorkom versnippering.

Meer lezen

Valente is de branchevereniging voor begeleiding, participatie en veilige opvang.

Gratis nieuwsbrief ontvangen van Valente?
Meld je hier aan
Contact

Piet Mondriaanplein 25
Postbus 830, 3800 AV Amersfoort.
033 461 50 29