‘Onze aanpak werkt, omdat we de doelgroep kennen’

Martin Duivesteijn, interim-bestuurder
Marleen Bergen, lid raad van toezicht Findien 

Print Friendly and PDF

De Haagse Stichting Findien helpt kwetsbare mensen bij het beheren van hun geldzaken. De meeste cliënten worden doorverwezen via de maatschappelijke opvang. Marleen Bergen, lid van de raad van toezicht, en interim-bestuurder Martin Duivesteijn vertellen over het wie, wat en waarom van Findien. ‘Wij weten hoe we met deze mensen om moeten gaan.’


Waarom werd Findien ooit opgericht?

Marleen: ‘Je moet mensen met multiproblematiek op maat bedienen. Het is zo’n chaos in hun leven, er is zo veel aan de hand, daar krijgt de reguliere schuldhulp geen vat op. Er is vaak sprake van een complexe instabiele situatie op het gebied van financiën, verslaving, psychiatrie, dakloosheid en ga zo maar door. Er is dus naast begeleiding op de diverse  leefgebieden  financiële dienstverlening nodig, uitgevoerd door professionals die zich kunnen verplaatsen in deze mensen, die hen niet zien als onwillig, onvaardig enzovoort.’

Martin: ‘De reguliere schuldhulp noch de gemeente heeft die expertise. Daarom hebben LIMOR en de Kessler Stichting in 2015 stichting Findien opgericht. Budgetbeheer mocht namelijk alleen nog maar als dat in een aparte stichting was ondergebracht. Om ook bewindvoering te mogen doen, moesten we in 2017 ook de bestuurlijke banden die er nog waren met de Kessler Stichting en LIMOR verbreken. Anno 2018 zijn we dus compleet zelfstandig.’

‘Wij zijn graag een volwaardige
partner van de gemeente’

Welke diensten biedt Findien?
Martin: ‘Wij bieden mensen hulp bij de administratie, budgetbeheer en sinds kort ook bewindvoering. Ook zorgen we dat mensen die nergens meer een bankrekening kunnen openen, dat via ons wel kunnen regelen. Daarvoor hebben we een mooie samenwerking met ABN Amro – daar zijn we heel blij mee.’

En schuldsanering?
Marleen: ‘Doorgaans is de problematiek zo complex dat de gemeentelijke schuldhulpverlening zich erover moet buigen. Findien werkt samen met de speciale afdeling Schuldbemiddeling van de Kessler Stichting, die cliënten in de opvang helpt met een dossier te bouwen waar de gemeentelijke schuldhulpverlening verder mee kan.’

Martin: ‘De gemeente Den Haag gebruikt het Werkboek Administratie Sorteren - de WAS-map, een zeer uitgebreide vragenlijst om een beeld van de financiële situatie van de cliënt te krijgen. De gemiddelde cliënt in de opvang lukt het nooit al die vragen te beantwoorden en deze map volledig gevuld aan te leveren. Dat is echt een enorme drempel. Zelfs met hulp duurt het soms maanden om dit voor elkaar te krijgen. Zo is de schuldsituatie van de cliënt volledig in kaart gebracht voor de aanmelding bij de gemeente. Hiermee wordt de gemeente een heleboel werk uit handen genomen en kan de procedure bekort worden.’  

Hoe komen cliënten bij Findien terecht?
Martin: ‘Iedereen kan zich rechtstreeks bij ons aanmelden, maar in 99 van de honderd gevallen komen cliënten bij ons via zorginstellingen zoals Kessler, LIMOR, Leger des Heils en Stichting Anton Constandse. Er vindt altijd een intake plaats van budgetconsulent, woonbegeleider en cliënt. Onze mensen spreken dezelfde taal als de woonbegeleiders en zo ontstaat voor de cliënt één duidelijk verhaal dat hij begrijpt. Samen stellen zij een financieel plan op dat Findien verder begeleidt. Findien is goed met geld, maar er is gezien de multiproblematiek altijd begeleiding vanuit de opvang. De cliënt houdt in principe zelf contact met ons, maar als hem dat niet lukt, loopt dat via de woonbegeleider.’

Marleen: ‘De insteek is dat Findien de geldstress bij de cliënt wegneemt, waardoor de woonbegeleider zijn werk beter kan doen. De cliënt wordt rustiger omdat hij weet dat eraan wordt gewerkt: dat zijn vaste lasten worden betaald, dat er geen deurwaarders en incassobureaus meer achter hem aan zitten. Met zo iemand is het veel beter samenwerken.’

Meer informatie

Meer informatie op www.findien.nl

Wie betaalt jullie werk?
Marleen: ‘Findien heeft geen directe subsidierelatie met de gemeente. Voor mensen met een wmo-maatwerkarrangement  is  Findien onderaannemer  van de eerste zorgaanbieder die dan de diensten van Findien betaald voor de cliënt. Voor de overige cliënten, die de kosten zelf betalen,  bestaat er een mogelijkheid tot het aanvragen van bijzondere bijstand, mocht hun inkomen ontoereikend zijn deze kosten te dragen.

Martin: ‘Het moet ons wel van het hart dat de bureaucratie groot is, zeker bij aanvragen voor bijzondere bijstand. Daar is in het kader van fraudepreventie een zeer uitgebreide rapportage over de cliënt nodig. Dat gaat erg ver, wij vinden het middel erger dan de kwaal.’

Marleen: ‘Rechts- of linksom is het toch de belastingbetaler die voor de kosten opdraait. Dit systeem zou een stuk eenvoudiger en helderder moeten worden, dan kunnen wij makkelijker helpen en dat bespaart kosten.’

Welke opleidingsachtergrond hebben jullie consulenten?
Marleen: ‘Iedereen heeft minimaal de opleiding Sociaal-Juridische Dienstverlening, en iedereen wordt getraind in competentiegericht begeleiden. Dat is een begeleidingsmethode die er in het kort op neerkomt dat wij mensen geen dingen laten doen die ze niet kunnen, maar zorgen dat hun taken en vaardigheden in balans zijn. Dat voorkomt stress bij de cliënt zodat hij volwaardig kan meepraten over zijn eigen toekomst en zich vanuit succeservaringen verder kan ontwikkelen.’ 

Hoeveel zaken behandelen jullie jaarlijks?
Martin: ‘Er zijn op dit moment drie budgetconsulenten actief die samen zo'n 450 cliënten bedienen. Dit zijn lopende dossiers, het aantal aanmeldingen per jaar bedraagt wel zo’n 650. Er is natuurlijk ook wel verloop van mensen die na een halfjaar uit de opvang gaan en dan ook bij ons uitstromen.’

Marleen: ‘Dat gaat nu hopelijk veranderen. Tot en met het derde kwartaal 2018 moesten deze mensen voor bewindvoering elders aankloppen en waren wij ze kwijt. Nu wij ook bewindvoering aanbieden, gaan we ervan uit dat we deze groep behouden.’

Wanneer vinden jullie dat je werk succesvol is?
Marleen: ‘Dat wisselt van cliënt tot cliënt. Kessler gebruikt de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM), een diagnose-instrument waarmee de zelfredzaamheid van de cliënt op alle leefgebieden wordt gemeten. Geeft die aan dat de cliënt zelfredzaam genoeg is op het gebied van financiën, dan stroomt hij uit en zijn wij tevreden. Komt eruit dat er nog altijd financiële begeleiding nodig is, dan doen we dat. Dat geldt ook voor bewindvoering.’

Welke boodschap willen jullie gemeenten meegeven?
Marleen: ‘Ons advies: probeer het niet allemaal zelf te doen, laat de zorg voor kwetsbare mensen over aan deskundige partners met veel ervaring. Als het gaat om financiële dienstverlening aan kwetsbare mensen, verwijs dan door naar organisaties als Findien. In Den Haag kent men ons, maar de mogelijkheden die Findien kan bieden worden nog niet maximaal benut. Men probeert toch heel veel zelf te doen via wmo-voorzieningen, maar dat werkt niet voor mensen met complexe multiproblematiek.’

Martin: ‘Zij zijn dan ook niet ingesteld op onze groep cliënten. Dus krijgen we deze mensen vroeg of laat toch op de stoep. Wij zijn graag een volwaardige partner van de gemeente. Behalve Findien is er geen andere organisatie in de regio die dit biedt, en wij doen het tegen een heel laag tarief omdat we geen winstoogmerk hebben. Onze aanpak werkt omdat we de doelgroep kennen en weten hoe we met deze mensen om moeten gaan.’

Valente is de branchevereniging voor begeleiding, participatie en veilige opvang.

Gratis nieuwsbrief ontvangen van Valente?
Meld je hier aan
Contact

Piet Mondriaanplein 25
Postbus 830, 3800 AV Amersfoort.
033 461 50 29