Erwin Derks directeur SaldoPlus in Helmond:

'Met weinig geld zo veel mogelijk mensen helpen'

Erwin Derks

Directeur SaldoPlus

Print Friendly and PDF

Sinds 2006 timmert stichting SaldoPlus aan de weg als financieel dienstverlener voor mensen die zelf hun financiën niet kunnen beheren. Zelf voortgekomen uit de maatschappelijke opvang in Helmond, kent SaldoPlus de problematiek van kwetsbare burgers en weet daar uiterst zorgvuldig en effectief mee om te gaan.


Met name omdat specialistische financiële kennis in de maatschappelijke opvang ontbrak, werd SaldoPlus in 2006 opgericht als onderdeel van SMO Helmond. Inmiddels is de stichting geheel zelfstandig en vervult zij een regionale functie, waarbij zij samenwerkt met diverse organisaties en gemeenten in de regio. De twee pijlers van SaldoPlus zijn inkomensbeheer en bewindvoering. Erwin: ‘Voor bewindvoering ligt alles wettelijk vast en doen we wat de wet voorschrijft. Bij vrijwillig inkomensbeheer leveren we maatwerk, afhankelijk van de situatie. Meestal beginnen cliënten met een intensief traject, dat steeds minder intensief en duurder wordt naarmate men verder uit het dal kruipt.’

Snel op de rit
SaldoPlus is een non-profit organisatie met vijftien medewerkers die een bestand van circa 700 cliënten begeleiden. Erwin: ‘We behoren zo tot de grotere bewindvoerders in Nederland. Cliënten komen voor een klein deel rechtstreeks bij ons terecht, maar het grootste deel komt via doorverwijzingen van de maatschappelijke opvang, wijkteams, GGZ, gemeente, woningcorporaties en reclassering.’

Een gedeelte van de cliënten heeft schulden die relatief gemakkelijk zijn op te lossen met goede begeleiding, meent Derks. ‘Dat zijn veelal mensen die door een life event in de schulden terecht zijn gekomen en er zelf niet meer uitkomen. Die mensen hebben wij met inkomensbeheer in één tot twee jaar weer op de rit - trajecten van een paar maanden kennen we hier niet.’

Problematische schulden
Veel SaldoPlus-cliënten kampen met multiproblematiek en problematische schulden - schulden die niet binnen drie jaar zijn af te lossen. Erwin: ‘Deze mensen komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor gemeentelijke schuldhulp. Daarvóór zorgen we eerst dat we hun situatie stabiliseren, om hen vervolgens voor te bereiden op doorstroom naar de gemeentelijke hulpverlening.’ De bewindvoering van SaldoPlus gaat dan door, zodat het op dat front rustig blijft. Erwin: ‘Zulke trajecten duren een stuk langer, in totaal vaak zo'n vijf jaar. We zijn een jaar bezig met stabiliseren en orde op zaken stellen, de schuldhulp met bewindvoering duurt drie jaar en dan nog een jaar nazorg.’ Volgens Derks lukt het gemeenten om deze mensen in 90 procent van de gevallen schuldenvrij te krijgen. ‘We hebben een goede samenwerking met de gemeenten. Er zijn korte communicatielijnen, we kennen elkaar - een goed recept om snel te schakelen, zonder formaliteiten en bureaucratie.’   

Sociale achtergrond
Met haar achtergrond in de maatschappelijke opvang kent SaldoPlus kwetsbare cliënten en hun problemen. Erwin: ‘Wij weten hoe we met hen om moeten gaan, hebben oog voor hun situatie. Daarom hebben wij de ideale combinatie van sociaal en financieel deskundigen in huis. Tweederde van onze medewerkers heeft een sociaal-maatschappelijke achtergrond, eenderde een financieel-juridische. Voor ons is de sociale achtergrond belangrijker dan de financiële – uiteindelijk moet iemand weer goed mee kunnen doen in de maatschappij. Dus onderhouden we ook korte communicatielijnen met de maatschappelijke opvang.’ Uiteindelijk is voor hem de mix van die twee deskundigheden doorslaggevend. ‘We doen veel aan intervisie om van elkaar te kunnen leren hoe we effectief kunnen zijn, met oog voor de cliënt.’

 

Meer informatie

Meer informatie: www.saldoplus.nl


Financiële stress
Volgens Derks zouden veel problematische schulden voorkomen kunnen worden als mensen eerder bij hen zouden komen. ‘Er wordt op zich wel goed doorverwezen, maar vaak is het al te laat om nog met inkomensbeheer te kunnen volstaan. Met inkomensbeheer neem je de financiële stress weg, dan kunnen mensen weer beter focussen op de andere problemen waar ze mee worstelen.’ Financiële begeleiders zijn volgens Erwin vooral gericht op techniek en cijfers, terwijl natuurlijk ook naar psychosociale problematiek moet worden gekeken: ‘Als daarin geen vorderingen worden gemaakt, heeft ons werk geen zin. Mensen zitten dan zo weer in de penarie, met opnieuw een faalervaring: “Zie je wel, ik kan het niet, ik ben een waardeloos mens.” In dit spanningsveld opereren wij - met woonbegeleiders en gemeente.’ 

Vroegsignalering
Er ligt volgens Derks een schone taak bij de gemeenten om probleemgroepen in kaart te brengen en effectieve samenwerkingsverbanden van de grond te tillen: ‘Probeer overzicht en regie te krijgen. Maak keuzes, sluit convenanten met een overzichtelijk aantal partijen en probeer het gewoon. Nu zie ik te veel versnippering en werken er te veel verschillende partijen met de beste bedoelingen langs elkaar heen. Dat is niet effectief.’

Ook zouden gemeenten er volgens hem goed aan doen een vorm van vroegsignalering tot stand te brengen om onnodige escalatie te voorkomen. In veel gevallen had SaldoPlus een preventieve rol kunnen spelen, meent hij. In dat kader vindt hij dat zijn organisatie een duidelijker plek verdient op de sociale kaart van de regio: ‘Zodat alle partijen weten waar ze betaalbare professionele hulp kunnen krijgen en ons tijdig in kunnen schakelen. Met weinig geld zo veel mogelijk mensen helpen, daar gaat het toch om?’ 

Zelfredzaamheid-Matrix
Over de effectiviteit van de schuldhulp is nog niet veel bekend. Voor SaldoPlus is een traject succesvol als een cliënt schuldenvrij en stabiel is. Erwin: ‘Over terugval weten we echter weinig. Met onze kernactiviteiten, inkomensbeheer en bewindvoering, zijn wij uitermate effectief: in 96 procent van de gevallen kunnen we de financiën stabiliseren. Maar mensen moeten het uiteindelijk wel zelf kunnen. Daar zouden we meer aan willen doen als nazorg in de vorm van coaching – ook op de langere termijn.’

SaldoPlus overweegt voor bepaalde doelgroepen de Zelfredzaamheid-Matrix  in haar dienstverlening op te nemen, zodat zij verantwoord kan meten waar de cliënt in zijn ontwikkeling staat. Derks: ‘Dat zou ook mooi zijn voor onze verantwoording naar de rechtbank en gemeenten, die veel uitgeven aan bewindvoering. Die kunnen we desgevraagd inzicht geven in de vraag of iemand gaandeweg aan meer zelfstandigheid toe is en bijvoorbeeld genoeg heeft aan inkomensbeheer.’

Valente is de branchevereniging voor begeleiding, participatie en veilige opvang.

Gratis nieuwsbrief ontvangen van Valente?
Meld je hier aan
Contact

Piet Mondriaanplein 25
Postbus 830, 3800 AV Amersfoort.
033 461 50 29