Specifieke doelgroepen

Integrale aandacht nodig voor laaggeletterden met financiële problemen

Bijna 100.000 mensen leven in armoede door laaggeletterdheid. Dit kost de overheid 95 miljoen euro per jaar aan sociale voorzieningen. Ook blijkt uit onderzoek dat mensen met financiële problemen vaker een lagere leesvaardigheid hebben. Van de onderzochte mensen valt 50,3% in de risicogroep voor laaggeletterdheid. Om meer mensen duurzaam te kunnen helpen, is een integrale aanpak van laaggeletterdheid bij mensen met financiële problemen nodig.  

Meer lezen

Tools voor mensen met LVB en schulden

Hieronder beschrijven we een aantal tools/instrumenten die professionals en vrijwilligers in kunnen zetten in de begeleiding van mensen met een LVB en schulden.

Meer lezen

Betere schuldhulp voor cliënten opvang en beschermd wonen

Tussen de 80 en 85 procent van de cliënten in de maatschappelijke opvang heeft (hoge) schulden. Ook voor mensen in Beschermd Wonen zijn schulden vaak een probleem. De strikte toelatingscriteria van de reguliere schuldhulpverlening leiden tot uitsluiting van deze cliënten, met alle gevolgen van dien. Er zal een brug moeten worden geslagen tussen Opvang, Beschermd Wonen/GGZ en reguliere schuldhulp.

Meer lezen

Armoede en schulden in afhankelijkheidsrelaties

Veel vrouwen en jonge meiden in de (gewelds)hulpverlening hebben financiële problemen. Onderzoek wijst uit dat mensen die geweld of een traumatische ervaring hebben meegemaakt, sneller financiële problemen ontwikkelen en vice versa. Die financiële problemen zijn als het zwaard van Damocles. Mensen worden minder zelfredzaam en krijgen gezondheidsklachten, waardoor (duurzaam) herstel steeds moeilijker wordt.

Meer lezen

Valente is de branchevereniging voor begeleiding, participatie en veilige opvang.

Gratis nieuwsbrief ontvangen van Valente?
Meld je hier aan
Contact

Piet Mondriaanplein 25
Postbus 830, 3800 AV Amersfoort.
033 461 50 29