Betere schuldhulp voor cliënten opvang en beschermd wonen

Karen van Brunschot

Senior beleidsadviseur Federatie Opvang

Print Friendly and PDF

Tussen de 80 en 85 procent van de cliënten in de maatschappelijke opvang heeft schulden. Soms forse schulden, variërend van 20 tot 40 duizend euro. Ook voor mensen in Beschermd Wonen zijn schulden vaak een probleem. De strikte toelatingscriteria van de reguliere schuldhulpverlening leiden tot uitsluiting van deze cliënten, met alle gevolgen van dien. Er zal een brug moeten worden geslagen tussen Opvang, Beschermd Wonen/GGZ en reguliere schuldhulp.

Kloof in kennis en ervaring
Binnen de reguliere schuldhulp is er veel kennis van financiën en deskundigheid in schuldenaanpak, maar te weinig kennis van de kwetsbare groep en meervoudige problemen. Er vaak is geen ruimte voor mensen die hun administratie niet op orde hebben, die geen inzicht hebben in hun financiën, of simpelweg niet in staat zijn hun verhaal goed te vertellen. Dat betekent dat trajecten anders moeten worden ingericht en bejegening aangepast: hoe ga je goed om met deze cliënten?

(Eerste) Hulp Bij Administratie
In de periode tussen aanmelding bij de opvang en aanmelding bij de schuldhulpverlening kan al veel gedaan worden op financieel gebied. Natuurlijk ontbreekt een “bijgehouden administratie” of zelfs maar een schoenendoos met brieven en bonnen. Vaak ontbreken nog fundamenteler zaken: er is geen Digid, men is niet verzekerd en vaak is het ID kwijt of verlopen. Er moet dus eigenlijk meteen “Eerste Hulp bij Administratie” (EHBA) in gang gezet worden. Daaraan wordt hard gewerkt in de sector. Een aantal  instellingen is al zeer actief op dit gebied en een aantal heeft ook gespecialiseerde teams - voorbeelden zijn Stadsgeldbeheer van de Tussenvoorziening, Stichting Findien (Limor en de Kesslerstichting), Het Verdihuis en Kwintes, CVD Rotterdam (experiment) en het Leger des Heils. 

Federatie Opvang draagt bij aan de verbetering van schuldhulp voor cliënten door ontwikkeling van financiële kennis in onze sector en ondersteuning van professionals in de sector. Daarnaast wordt informatie geboden over onze cliënten en specifieke problematiek aan gemeentelijke schuldhulp. Op de hieronder genoemde websites vindt u alle informatie terug. Het gaat om achtergrondinformatie, maar ook concrete tools en trainingsmateriaal.

Bruggen bouwen noodzakelijk
Er zal een brug moeten worden geslagen tussen Opvang, Beschermd Wonen/GGZ en reguliere schuldhulp. Daaraan werkt Federatie Opvang samen met Stichting Lezen en Schrijven in het project “Versterking Financiële Zelfredzaamheid van Cliënten in de Opvang”. We zetten in eerste instantie in op het vergroten van de deskundigheid binnen onze sector, om zo de financiële hulp aan onze cliënten te verbeteren. Daarnaast zetten we onze deskundigheid in voor de reguliere schuldhulp om zo de schuldhulp aan kwetsbare groepen te verbeteren.

Meer informatie

Meer informatie op www.opvang.nl  en www.schuldenindeopvang.nl

Belangrijke rapporten

Uit het rapport “Een open deur” van de Ombudsman (2018) blijkt dat kwetsbare burgers niet de schuldhulp krijgen die juist zij nodig hebben. Een van de problemen is dat de zelfredzaamheid van mensen wordt overschat.

Ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) vraagt hier aandacht voor in het rapport “Weten is nog geen doen”  en is erg kritisch ten aanzien van de overheid: “Er bestaat een behoorlijk verschil tussen wat van burgers wordt verwacht en wat zij daadwerkelijk aankunnen.”

Tot slot heeft de NVVK, de brancheorganisatie van de schuldhulpverlening zelf, zeer kritisch gekeken naar de belangrijkste knelpunten in de schuldhulpverlening.

Valente is de branchevereniging voor begeleiding, participatie en veilige opvang.

Gratis nieuwsbrief ontvangen van Valente?
Meld je hier aan
Contact

Piet Mondriaanplein 25
Postbus 830, 3800 AV Amersfoort.
033 461 50 29