Specifieke doelgroepen

Tools voor mensen met LVB en schulden

Hieronder beschrijven we een aantal tools/instrumenten die professionals en vrijwilligers in kunnen zetten in de begeleiding van mensen met een LVB en schulden.

MEE ondersteunt mensen met een beperking

De coöperatieve vereniging MEE NL, bestaande uit twintig regionale organisaties, ondersteunt mensen met een beperking en hun netwerk op alle levensgebieden en in alle levensfasen, zodat zij naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving. Een belangrijk aandachtsgebied voor MEE is de schuldenproblematiek bij mensen met een lichte verstandelijke beperking. Federatie Opvang zoekt dan ook nadrukkelijk de samenwerking met MEE NL.

Meer lezen

Budgettraining Grip op je Knip

Vanuit MEE wordt op verschillende plekken in Nederland de budgettraining Grip op je Knip gegeven. De deelnemers leren goed om te gaan met geld, een administratie bij te houden en te sparen. In de cursus leren zij keuzes te maken over waar zij hun geld aan uitgeven. Daarnaast leren de deelnemers waar zij in hun directe omgeving naartoe kunnen gaan als zij ondersteuning nodig hebben.

Meer lezen

Tommie leert je met geld omgaan

In de gemeente Amsterdam hebben meer dan 250.000 mensen geldproblemen. En dat leidt geregeld tot crimineel gedrag en huisuitzettingen. Stel nu dat we die kwetsbare groep mensen verstandiger met hun geld kunnen laten omgaan. Hoeveel maatschappelijke problemen voorkomen we dan? Tommie is een financieel maatje voor in je broekzak.

Meer lezen

Smart met Geld

De training Smart met Geld leert kwetsbare jongeren (leerlingen van 15 – 18 jaar op Praktijk- en VSO-scholen) verstandige financiële keuzes te maken. Ook wordt er geleerd om zelfstandig om te gaan met geld, zodat hopelijk schulden worden voorkomen. Deze praktijkgerichte training wordt gegeven door een cursusleider van MEE samen met een leerkracht van de praktijkschool.

Meer lezen

Tools voor professionals

Het belang van het herkennen van LVB-problematiek is groot als het gaat om mensen met schulden. De Hogeschool van Amsterdam ontwikkelde handige tools voor professionals. Men ontwikkelde handreikingen, infographics en achtergrondinformatie ontwikkeld voor de beroepsgroepen schuldhulpverleners, uitvoerders van de Participatiewet, bewindvoerders, incassomedewerkers en deurwaarders.

Download tools voor diverse beroepsgroepen

Valente is de branchevereniging voor begeleiding, participatie en veilige opvang.

Gratis nieuwsbrief ontvangen van Valente?
Meld je hier aan
Contact

Piet Mondriaanplein 25
Postbus 830, 3800 AV Amersfoort.
033 461 50 29