MEE ondersteunt mensen met een beperking

Yvon van Houdt

directeur MEE NL

Print Friendly and PDF

MEE heeft meer dan 70 jaar ervaring met mensen met een beperking. Met twintig regionale organisaties is MEE landelijk actief. Samen vormen zij de coöperatieve vereniging MEE NL. MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun netwerk op alle levensgebieden en in alle levensfasen, zodat zij naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving. Een belangrijk aandachtsgebied voor MEE is de schuldenproblematiek bij mensen met een lichte verstandelijke beperking.

Cliëntondersteuning
Dat doet MEE onder meer door het bieden van cliëntondersteuning. Het gaat daarbij om kortdurende ondersteuning bij vraagstukken die te maken hebben met de beperking – denk aan zorg, wonen, vervoer, opvoeding, leren, geld- en regelzaken. De cliëntondersteuners van MEE proberen waar mogelijk de familie, vrienden, kennissen en buren van de cliënt bij de hulp te betrekken. MEE werkt daarbij aan duurzame oplossingen, die mensen zelfstandiger maken. Eén van de sterke punten van MEE is het oplossen van moeilijke en ingewikkelde vragen.

MEE Academie
Daarnaast zet MEE haar kennis en ervaring in om de samenleving beter in te richten voor mensen met een beperking. Zo kunnen werkgevers een beroep doen op MEE bij het duurzaam inzetten van medewerkers met een beperking. Met de MEE Academie biedt MEE training en advies aan professionals en organisaties op het gebied van herkennen en omgaan met mensen met een beperking. Het gaat hier in het bijzonder over kennis op het gebied van lichte verstandelijke beperking, autisme en niet-aangeboren hersenletsel.

Schuldenproblematiek
Een belangrijk aandachtsgebied voor MEE is de schuldenproblematiek bij mensen met een lichte verstandelijke beperking. MEE NL-directeur Yvon van Houdt: “In Nederland is één op de acht mensen zwakbegaafd of heeft een lichte verstandelijke beperking. Omdat dit een groep is waarbij bovengemiddeld sprake is van schuldenproblematiek, is dit een groot maatschappelijk probleem.” De Federatie Opvang herkent en erkent dit en zoekt daarom nadrukkelijk de samenwerking met MEE NL. Meer kennis over hoe de schuldhulpverlening beter kan aansluiten op mensen met een lager IQ zal immers de effectiviteit ervan vergroten.

 

Meer informatie

Kijk voor de dichtstbijzijnde MEE op
www.mee.nl/mee-locator of bel 0900 – 9998888.

Valente is de branchevereniging voor begeleiding, participatie en veilige opvang.

Gratis nieuwsbrief ontvangen van Valente?
Meld je hier aan
Contact

Piet Mondriaanplein 25
Postbus 830, 3800 AV Amersfoort.
033 461 50 29