Opvang in speciale editie Sociaal Bestek

Het oktobernummer van tijdschrift Sociaal Bestek is gewijd aan schulden en armoede. Het is een gevarieerd magazine met veel leerzame bijdragen. In het oktobernummer (Sociaal Bestek nr.5) is ook een artikel opgenomen dat specifiek ingaat op de financiële problemen van mensen in de maatschappelijke en vrouwenopvang. Het artikel werd geschreven door Rina Beers, Marthe Riemeijer en Karen van Brunschot.

In het artikel wordt aangegeven dat de meeste mensen gevangen zitten in een systeem dat hen niet past. Een systeem waar sowieso veel op aan te merken is. Mensen die in de opvang terechtkomen, hebben vrijwel altijd financiële zorgen en vaak is sprake van problematische schulden. Wanneer men in de schulden komt, wordt het gedrag door de enorme stress negatief beïnvloed, waardoor de problemen zich vaak vergroten. En wat te denken van de grote groep die kampt met een licht verstandelijke beperking en/of laaggeletterdheid? Mensen raken verstrikt in regels en organisaties.

Wanneer mensen in de opvang terechtkomen, is het vaak ook een probleem om voor hen direct wat te kunnen doen aan hun financiële situatie. Basisvoorwaarden als het hebben van een Digid, een adres en bankpas etc. Alles ontbreekt vaak. De reguliere schuldhulpverlening is niet toegerust op deze cliënten waarbij vaak meerdere problemen spelen. De opvanginstellingen doen daarom vaak zelf al een hoop om de problemen aan te pakken en hebben gespecialiseerde functionarissen in huis of werken met vaste partners die wel een adequaat traject kunnen aanbieden. Met het project Financiële Zelfredzaamheid wil Federatie Opvang i.s.m. Stichting lezen en schrijven de financiële hulp binnen de opvang verbeteren en de aansluiting op reguliere schuldhulp tot stand brengen. We blijven aandacht tevens vragen voor de hiaten in de huidige schuldhulp en de systeemfouten die leiden tot grote schade.

Lees natuurlijk ook alle andere inspirerende artikelen. Lees hoe Enschede en CZ hun debiteuren op een totaal andere manier benaderen met een andere toonzetting en hulpvoorstellen in plaats van aan te manen en te dreigen. Lees in het artikel van Roel in ‘t Veld en Jakar Westerbeek, en in dat van Esther Sarphatie wat het verhaal van de burger zou moeten betekenen voor het oplossen van zijn probleem en dus voor het beleid.  Het artikel van Federatie Opvang is ook via SpringerLink beschikbaar. De hele publicatie is te hier vinden.

Voor vragen kan contact worden opgenomen met mevrouw Karen van Brunschot, k.vanbrunschot@opvang.nl

Valente is de branchevereniging voor begeleiding, participatie en veilige opvang.

Gratis nieuwsbrief ontvangen van Valente?
Meld je hier aan
Contact

Piet Mondriaanplein 25
Postbus 830, 3800 AV Amersfoort.
033 461 50 29