Rapport Schulden in de Opvang en Beschermd Wonen

Op 5 juli heeft Federatie Opvang tijdens de bijeenkomst Samenwerking Brede Schuldenaanpak het rapport Schulden in de Opvang en Beschermd Wonen gepresenteerd.

Cliënten in de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen kampen heel vaak met schulden en zelfs problematische schulden. Schulden met de bijbehorende stress hebben een enorme impact op betrokkenen. In 2016 startte Federatie Opvang het project “Versterking Financiële Zelfredzaamheid van cliënten”.  Het onderzoek vormt een afsluitend rapport met bevindingen vanuit Opvang, zowel MO als VO en Beschermd Wonen. Het rapport laat zien dat een “categorale” aanpak nodig is voor onze cliënten. 

Speciaal dank aan de onderzoekers Dr. Akkermans en Drs. Huygen.  

Voor vragen k.vanbrunschot@opvang.nl of m.riemeijer@opvang.nl

Valente is de branchevereniging voor begeleiding, participatie en veilige opvang.

Gratis nieuwsbrief ontvangen van Valente?
Meld je hier aan
Contact

Piet Mondriaanplein 25
Postbus 830, 3800 AV Amersfoort.
033 461 50 29