Schuldenproblematiek in de Opvang, Beschermd Wonen en GGZ

De Quick Scan werd in alle bij de branches (Federatie Opvang / RIBW Alliantie en GGZ Nederland) aangesloten instellingen voor Opvang (maatschappelijke opvang en vrouwenopvang) Beschermd Wonen en GGZ (bij deze laatste ook bijvoorbeeld FACT teams) uitgezet.

In totaal werden 400 ingevulde vragenlijsten geretourneerd en geanalyseerd. U vindt hier de lange versie van het rapport waarin de gegevens zijn verwerkt. Tevens vindt u een verkorte versie. De conclusies en aanbevelingen zijn hierin onverkort overgenomen. De Quick scan werd ingezet in het kader van de Meerjarenagenda Toekomst Beschermd Wonen en Opvang.

• Quick scan Schulden.pdf
• Quick scan Schulden (Korte Versie).pdf

Voor vragen kunt u contact opnemen met k.vanbrunschot@opvang.nl

Valente is de branchevereniging voor begeleiding, participatie en veilige opvang.

Gratis nieuwsbrief ontvangen van Valente?
Meld je hier aan
Contact

Piet Mondriaanplein 25
Postbus 830, 3800 AV Amersfoort.
033 461 50 29