Signaleren schulden en nazorg

Intake

Er bestaat geen uniforme intake voor alle instellingen MO en BW. Vaak bevat deze natuurlijk wel gelijke elementen omdat de cliënten vergelijkbare problematiek kennen. Echter, kan vaak ook nog een lokale component van belang zijn. (Bij welke instanties bent u geweest, specifieke lokale afspraken checken etc.)

Toch zal een aantal vragen of variaties daarop gesteld moeten worden om in kaart te brengen welke problemen de cliënt heeft. Bijgaande intake (in samenwerking met Tussenvoorziening Utrecht vormgegeven) biedt een kader waaruit geput kan worden. Hier worden enkele varianten aangeboden waaruit geput kan worden : met name de aandacht voor zaken als Laaggeletterdheid en LVB is van belang.

Basis intake

Financiele intake maatschappelijke opvang beschermd wonen Financiële intake vrouwenopvang en ouders in de MO/BW Financiele Intake zelfstandig wonen met begeleiding


Specialistische intake

Financiele Intake specialistische hulp maatschappelijke opvang beschermd wonen Financiële intake specialistische hulp vrouwenopvang en ouders in de MO/BW Financiele Intake specialistische hulp zelfstandige wonen

Eerste Hulp Bij Administratie

Zo vroeg mogelijk problemen met schulden onderkennen is van groot belang. Mensen die in de opvang terecht gekomen zijn al vrijwel volledig “door het systeem” van signalering gezakt. Binnen de opvang / BW instelling is het zaak zo snel mogelijk enig zicht te krijgen op schuldenproblemen en daarbij ook de eerste hulp aan te bieden: Eerste Hulp Bij Administratie dus.

Het gaat om de meest basale zaken die moeten worden gecheckt en geregeld als een ID en uitkering. Bedenk dat snelle hulp en snelle (kleine) resultaten voor cliënten van groot belang zijn en dat dit ook positief zal werken op je werkrelatie met de cliënt : het geeft vertrouwen.

Eerste Hulp bij Administratie

IN de crisisopvang in de nachtopvang in de maatschappelijke opvang en beschermd wonen In de vrouwenopvang en ouders in de MO/ BW in begeleid wonen / omklapwoning / zelfstandige woning met begeleiding

Doorverwijzen

Bij doorverwijzing naar externe/ gemeentelijke schuldhulpverlening is het van belang dat dit goed wordt voorbereid. Dat vergt enige kennis. (Zie EHBA ) De professionals buiten de eigen instelling moeten direct aan de slag kunnen. Zo is een goed overzicht van de financiële situatie van belang, maar ook hoe de cliënt het beste kan worden begeleid.

Als opvang/ BW professional ben jij vaak degene die het best weet wat wel en niet werkt voor betrokken cliënt. Geef dat aan om het traject zo succesvol mogelijk te maken.

Nazorg

Ook wanneer een cliënt is doorverwezen naar schuldhulp, is het van belang cliënten te blijven volgen. Bespreek met je cliënt of het lukt om de daar gemaakte afspraken na te komen bijvoorbeeld en help hem/haar verder te komen. Houdt indien nodig regelmatig contact met de (externe) professional die zich verder met de schulden aanpak bezighoudt. 

Preventie

Preventie van schulden moet meer aandacht krijgen. Opvanginstellingen zijn vaak het allerlaatste redmiddel voor mensen in grote –vaak ook financiële- problemen. Hiervoor is signalering bijvoorbeeld bij Wijkteams en andere loketten waar mensen komen, van groot belang.

Een concreet probleem vormt vaak het verlies van de woning door schulden. Vaak wordt de huur nog zolang mogelijk betaald. Wanneer dat niet meer lukt, bestaan vaak al grote schulden. Het voorkomen van huisuitzettingen is niet het enige, maar wel een belangrijk preventieve maatregel, die voorkomt dat mensen in de opvang terecht komen.

Valente is de branchevereniging voor begeleiding, participatie en veilige opvang.

Gratis nieuwsbrief ontvangen van Valente?
Meld je hier aan
Contact

Piet Mondriaanplein 25
Postbus 830, 3800 AV Amersfoort.
033 461 50 29